TKP2020 Zárórendezvény - Konferencia a hagyományos és önvezető járművekkel kapcsolatos kutatás-fejlesztésekről

 

 „Hagyományos és önvezető járművekkel kapcsolatos kutatás-fejlesztések a zalaegerszegi tesztpálya bevonásával” című Tématerületi Kiválósági Program záró konferenciáját tartottuk pénteken az Innovációs és Tudásközpontban. A Pannon Egyetem Mérnöki Kara, a Zalaegerszegi Egyetemi Központ és a Zalaegerszegi Járműipari Tesztpálya kétéves közös kutatásfejlesztési programja zárult a rendezvénnyel.

Az eseményen dr. Németh István főigazgató köszöntötte elsőként a résztvevőket és megköszönte a kutatásban részt vevő oktatók és hallgatók munkáját és előre vetítette, hogy egy újabb elnyert forrás révén tovább folytatódhat a kutatás.

 

IMG_1053.jpg

 

Dr. Szalai István professzor, a projekt szakmai vezetője köszöntőjében pár szóban összefoglalta a projekt lényegét. Többek között egy, a közutak minőségi paramétereinek mérésére alkalmas mérőberendezés fejlesztését tűztük ki célul. Egy gépjárművekbe integrálható komplex berendezést fejlesztünk ki, amely az útminőség regisztrálása mellett alkalmas lesz az autonóm lengéscsillapítással ellátott járművek tesztelésének kiegészítő vizsgálataira is. A tesztpályához is kapcsolódó oktatástechnológiai kutatásaink célja olyan működő technológiai preview (hardware és módszertan) kialakítása, amely ezt a célt elosztott erőforrású, hálózatban működő egyetemi központok és ipari partnereik rendszerére építi fel. Emellett a oktatástechnológiai és oktatásmódszertani fejlesztés elosztott erőforrású, hálózatban működő egyetemi központok és ipari partnereik oktatási tevékenységének optimalizálása, a hallgatók egyéni előrehaladását figyelembe vevő tudásközvetítő rendszer kialakításával. A kutatásunk részét képezték még az autonóm járművek tesztkörnyezetébe integrálható eszközök kutatása, fejlesztése, valamint az elektromos járművek (Formula 2000) elektronikai rendszerének fejlesztése- foglalta össze dr. Szalai István.

A városvezetés részéről dr. Vadvári Tibor alpolgármester köszönte meg a kutatómunkát. Kiemelte, hogy a tesztpályának az eredeti elképzelések szerint is van egy olyan feladata, hogy egyetemi kutatásokat szolgáljon, és ennek ez a program kiváló példája.

 

IMG_1082_copy_copy.jpg

 

A köszöntőket követően a Pannon Egyetem Mérnöki Karának oktatói a kutatásaikat prezentálták a jelenlévőknek. Balogh Diána tanszéki mérnök a gépjármű gyalogos tesztbábúval történő ütközését vizsgálta, míg dr. Guba Sándor, a gördülési súrlódási együttható meghatározásáról laboratóriumi mérőberendezésekkel témában állította össze beszámolóját, melyet távollétében dr. Szalai István ismertetett. Mester Sándor a gördülési ellenállás meghatározására képes berendezések fejlesztéséről, míg Decsi Péter a telemetriai és adatgyűjtő rendszer fejlesztése gépjárművek kommunikációs hálózatához témakörben végzett eredményeit ismertette. Nagy Roland a gépi tanuláson alapuló útminőség osztályozó rendszer fejlesztéséről tartott előadást.

 

IMG_1086.jpg

 

A két éves kutatásról egy kiadvány is készült, amely bemutatja a kutatásokat. A zárszóban elhangzott a kutatók tervei között szerepel a zalai térség közúthálózatának minőségi jellemzők szerinti felmérése.

 

További médiamegjelenések: 

Zalai Hírlap - zaol.hu

Zalaegerszegi Televízió