Doktori disszertáció és műhelyvita 
 
 
Február 23-án, hétfőn a Pannon Egyetem Mérnöki Kar Mechatronikai Képzési és Kutatási Intézetének oktatója, Mester Sándor doktori disszertációjának és az azt követő műhelyvitának volt helyszíne az Innovációs és Tudásközpont előadója.
 
 Az eseményen jelen voltak a bíráló bizottság tagjai, melynek elnöke dr. Boda Dezső, egyetemi docens (PE- Fizikai Kémiai Intézeti Tanszék) volt, valamint dr. Nagy Sándor, egyetemi docens (ELTE SEK) és dr. Horváth Péter, egyetemi docens (Széchenyi István Egyetem). Emellett Mester Sándor témavezetője dr. Szalai István professzor, illetve a veszprémi és a zalaegerszegi oktató és kutató kollégák is részt vettek a disszertáción és a műhelyvitán.
 
 IMG_5203.JPG
 
 
Mester Sándor doktorijának a témája az „Elektroreológiai és magnetoreológiai fluidumok szerkezete és mechatronikai alkalmazásai”.
-A doktori munkám műhelyvitáját, házi védését tartottuk, ami megelőzi a dolgozatnak a leadását a Pannon Egyetemen. Ezt követően elkészül a végleges bírálat és a doktori beadása - mondta Mester Sándor.
- A védés során 20 percben bemutattam a teljes doktori munkámat, előadtam a téziseimet és ezután egyrészt a bírálói kérdések következnek, másrészt pedig a teljes közönség és a bírálói gárda tette fel kérdéseit a doktorival kapcsolatban.
 
 
Mester Sándornak sok sikert kívánunk a doktori fokozat megszerzéséhez!