Pannon Egyetem Zalaegerszegi Egyetemi Központ

Bemutatkozás

Bemutatkozik a Zalaegerszegi Egyetemi Központ

2021. január 1-től megalakult a Pannon Egyetem Zalaegerszegi Egyetemi Központja.                                                                                                                                                                        

A Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 2020.08.01-től a Pannon Egyetem egyetlen nem veszprémi székhelyű kara. Legkorábbi jogelődünk az 1971-ben alapított Pénzügyi és Számviteli Főiskola Zalaegerszegi Intézete volt, mely komoly szerepet játszott a vidéki közgazdászképzésben. Sok, korábban nálunk végzett hallgatóval találkozhatunk ma a szakma vezető közgazdászai között.  

A Mechatronikai Képzési és Kutatási Intézet által nyújtott mechatronikai mérnök képzés 2002 óta érhető el a hallgatók számára. Képzésünk ipari kapcsolatrendszere, oktató és kutató szakembereink hazai és nemzetközi beágyazottsága, a duális képzés során szerzett tapasztalataink alapján megalapozottan kínálunk a munkaerő-piaci elvárásokat kielégítő, színvonalas képzést.

2021. április 1-jén megalakult az Informatikai Rendszerek és Alkalmazásai Tanszék a Műszaki Informatikai Kar szakmai felügyeletével. A tanszék fő feladata a Zalaegerszegi Egyetemi Központban működő szakok informatikai tárgyainak oktatása, részvétel a Központ koordinálásával indított K+F projektek megvalósításában, valamint bekapcsolódás a Kar kutatólaboratóriumaiban folyó szakmai tevékenységekbe.

Képzési kínálatunkban így három fő terület szerepel: a gazdasági, az informatikai és a műszaki képzés. Az oktatás több szinten folyik, képzési portfóliónkban az alapképzés mellett megtalálható a mesterképzés és a felsőoktatási szakképzés is. Emellett a szakirányú továbbképzésben is szerepet vállalunk.

IMG 7154


A duális képzési forma bevezetésében is az élen jártunk. A duális hallgatók képzésük alatt vállalatoknál, gazdálkodó szervezeteknél gyakornokként dolgoznak, így friss diplomásként már komoly szakmai gyakorlattal, vállalati tapasztalattal rendelkeznek. Oktatóink között évtizedes gyakorlati tapasztalatokkal rendelkezők mellett tudományos kutatásban jártas és eredményes tanárok egyaránt találhatók. A kötelező tananyagon kívül rendszeres szakmai előadások is segítik hallgatóink ismereteinek bővítését.

IMG 6993


Kollégiumi elhelyezés tekintetében a legjobbak közé tartozunk.
 A kialakított szobák a mai igényeknek minden szempontból megfelelnek. Az oktatási és tanulási tevékenységet korszerű felsőoktatási szakkönyvtárunk támogatja színvonalas szaktájékoztatással, gyűjteményezett szakirodalommal, valamint a távoli hozzáférésű információs erőforrások előfizetése, közvetítése révén. A modern oktatást egy 2010-ben kialakított korszerű informatikai épület, az Infocentrum támo
gatja, 2019-ben pedig az addig hagyományos tantermeknek helyet adó tanulmányi épületünk újult meg Innovációs és Tudásközpont néven, közel egymilliárd forintos beruházás keretében.

IMG 7104


Kampuszunk rendkívül szép környezetben helyezkedik el
, az oktatási épületek fák között, füves parkban találhatók. Elkötelezetten törekszünk a környezetbarát megoldások alkalmazására és a fenntarthatóságra. Ennek keretében valósult meg a Zöld Kampusz program, melyre nagyon büszkék vagyunk. Zalaegerszeg és környéke helyzetéből adódóan fontos szerepet játszik a hazai és nemzetközi logisztikában, valamint számos jelenlegi és jövőbeli fejlesztési projektnek is otthon ad. A városnak pezsgő kulturális élete van, ahol mindenki megtalálhatja a neki megfelelő szórakozási formát.

Bízunk benne, hogy számos, jelenleg még pályaválasztás előtt álló kedves látogatónkkal hallgatóként találkozhatunk a Kampuszon!