Pannon Egyetem Zalaegerszegi Egyetemi Központ

ZÖLD KAMPUSZ

 

"Ha valaki azt hiszi, hogy egy véges világban létezhet végtelen növekedés, annak vagy elment az esze, vagy közgazdász" - olvasható Serge Latouche "A Nemnövekedés diszkrét bája" című, 2011-ben megjelent könyvének borítóján. Intézményünk jogelődje számára 2008 és 2010 között jött el az a pillanat, amikor az első jelentős lépést megtette annak érdekében, hogy növekedésébe beépítse a fenntarthatóságot és ezzel elkezdjen egy új úton járni.  Természetesen a szándékon túl támogatásra is szükség volt, hiszen a helyben rendelkezésre álló fejlesztési források korlátai miatt az Európai Unió és Magyarország Kormányának segítsége nélkül nem valósulhatott volna meg mindaz, amit elérhettünk.
Már 2000-ben, mikor az egykori laktanyából felsőoktatási telephellyé átalakított területet birtokba vettük, egyértelmű volt, hogy ez a tágas, parkosított, természetközeli környezet érték, amit óvni kell, ami pozitívan hat ránk és nekünk kötelességünk, hogy pozitívan visszahassunk. A kampuszon elindult egy szép hagyomány - az évnyitók alkalmából elültették az elsősök fáját, így minden évben egy újabb csemetével gyarapodott a park növényvilága.

 

GEOTERMIKUS FŰTÉS AZ INFOCENTRUMBAN


A TIOP-1.3.1.-07/2-2008-0007 azonosító számú, "Információtechnológiai és Gazdasági Információs Tudásközpont (Infocentrum) barnamezős fejlesztése" című pályázati projektjének keretében - mely barnamezős beruházásként egy korszerű információtechnológiával felszerelt, akadálymentes oktatási-, konferencia- és könyvtárlétesítmény megvalósítását célozta három szinten, összesen 1513 m2 hasznos alapterületen - a fűtést hatékony és környezetkímélő módszerrel, talajhő hasznosításával oldotta meg. Az Infocentrum 2010 őszén kezdte meg működését.

A talajhőt hasznosító fűtési rendszerrel működő, 2010-ben átadott Infocentrum épületeTANÖSVÉNY, SZÜRKEVÍZ-HASZNOSÍTÁS, KERÉKPÁROZÁS NÉPSZERŰSÍTÉSE, ENERGETIKAI FELÚJÍTÁS, SZELEKTÍV HULLADÉKKEZELÉS

Zöld Kampusz projektlogóA "zöld gondolat" igazán a KEOP-6.2.0/A/11-2011-0005 azonosító számú "Zöld Kampusz mintaprojekt Zalaegerszeg" címet viselő pályázati projekt keretében bontakozott ki. Ez a 2012 februárjában induló és 2014 januárjában befejeződő, 143 349 951 Ft támogatási összegből megvalósított program már lényeges komplexebb megközelítésben kezelte a környezeti szempontokat. Kiindulópontja volt, hogy a magyarországi lakosság környezettudatosságának szintje alacsony, a környezettudatos attitűdök elterjedtsége még nem jelentős. Ennek az egyik legfőbb oka a társadalom alulinformáltsága, így a legfontosabb feladat ezen a területen a lakosság információhoz való juttatása, a követendő viselkedésminták bemutatása. A mintaprojekt rövid távú céljai között elsősorban az szerepelt, hogy a célcsoportjainak, érintettjeinek körében tudatosuljon a fenntarthatóság, mint értékrend és a mintaprojekt tevékenységei ehhez elérhető példaként szolgáljanak számukra. Hosszú távon a Zalaegerszegi Egyetemi Központ szubregionális körzetében ismertté és népszerűvé kívánja tenni az energiahatékonysági és megújuló energiaforrások alkalmazására vonatkozó fejlesztéseket, multiplikációs hatásokat gerjesztve.

 

Esővíztároló (a Zöld Kampusz Tanösvény vízhasznosítási bemutatópontja)

A tanösvény egyik látogatópontja az esővíztároló, mely a vízhasznosításra hívja fel a figyelmet
(a két tároló összesen 2868 m2 tetőfelületről gyűjti a WC-k öblítéséhez használt csapadékot)

 

Középiskolás hallgatók a Zöld Kampusz Tanösvény látogatásánA projekt eredményeként megvalósult a hulladéktermelés csökkenése, a folyamatok szabályozása, szelektív gyűjtés bevezetése és komposztálás kialakítása által, valamint csökkent a vízfogyasztás az esővíz hasznosításával és takarékos csaptelepek felszerelésével (habosító fejek, nyomógombos korlátozók, infra érzékelők). A projekt keretében kerékpártárolók épültek (4 db, összesen 80 db kerékpár befogadására alkalmas B+R típusú fedett tároló), 20 db ingyen használható kerékpárt biztosítottunk az egyetemi polgároknak, továbbá egy épületen a komplex energetikai (fűtés, melegvíz, világítás) felújítás történt (ez az épület energetikai minőségét „D”-ről „A”-ra javította). Mindezt kiegészítette bemutató rendezvények szervezése és egyéb népszerűsítő tevékenységek. A projekt révén az intézmény költségcsökkenést tudott elérni, energiahatékonyabbá vált a működtetése.
A projekt Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Ökováros programjának projektjeihez is szorosan illeszkedett. A projekt révén komplex fenntarthatósági programok valósultak meg és az eredmények változatos formában kerültek elterjesztésre. A látogatók a kialakított tanösvény bejárása során megismerkedhetnek a fenntartható életmód elemeivel, a megoldási alternatívák bemutatása a fenntartható viselkedésminták követésére ösztönözheti őket. A tanösvényt 2014 óta nagycsoportos óvodás kortól az általános- és középiskolásokon át a szenior korosztályig több ezren járták végig a kar munkatársainak szakértő kalauzolásával. A Zöld Kampusz Zalaegerszeg mintaprojekt keretében létrehozott tanösvény célja a fenntartható életmód elemeinek és megoldási alternatíváinak bemutatása. A Zöld Kampusz Tanösvény állomásait, információs tábláinak tartalmát 2022-ben újítottuk meg - a kampusz területén kb. 400 méteres sétával bejárható, a 14 állomás a környezettudatos, fenntarthatóságot segítő szemlélet formáláshoz járul hozzá.

 

KÖRNYEZETIRÁNYÍTÁSI RENDSZER

CertUnion Certified System ISO 14001A Zöld Kampusz programhoz kapcsolódóan a vezetés a MSZ EN ISO 14001-es szabvány szerinti környezetirányítási rendszer bevezetése mellett döntött, a vonatkozó tanúsítványt 2013.11.29-től birtokolja. Célul tűzte ki, hogy felsőoktatási tevékenysége során mások számára is követendő példát mutasson, illetve szakmai munkája hatékonysága növelését segítendő, szervezetében is hiteles, tudatos környezetpolitikát, fenntartható szervezeti képet sugalljon. A fenntartható fejlődés megvalósulásának egyik alapelve, hogy fennmaradjon az ember természettel való kapcsolata, ismerje meg a természet értékeit, majd ezt követően tudatosuljon benne a természeti folyamatok jelentősége a saját, közössége és környezetének egyéb elemei szemponjából egyaránt A Zalaegerszegi Egyetemi Központ működését a környezettudatosság hatja át, ezzel is hozzájárulva a természeti rendszereket érő negatív környezeti hatások csökkentéséhez, továbbá a környezettudatosság erősítésén keresztül a társadalom fenntartható működéséhez. Szervezeti célja, hogy működését külső jegyeiben és napi rutinjában egyaránt hassa át a fenntartható fejlődés szolgálata, váljon ez érzékelhetővé a partnerek és a hallgatók számára. A környezetközpontú irányitási rendszer MSZ EN ISO 14001:2015 szabvány követelményeinek való megfelelőségét igazoló tanúsitvány 2022.11.06-ig volt érvényes (regisztrációs száma: HU-2020/02622-01603). Tanúsított környezetirányításunk hatással volt az egyetemre, mely célul tűzte ki az integrált irányítási rendszer megvalósítását és tanúsítását. A sikeres külső auditot követően az egyetem 2022.11.30-án megszerezte a az MSZ EN ISO 9001:2015, MSZ EN ISO 14001:2015 integrált minőség- és környezetközpontú irányítási rendszer tanúsítványt. A Pannon Egyetem integrált minőség- és környezetirányítási politikája aktuális szövege 2023.04.24-től érvényes.

NAPELEMEK

Az előző programhoz szorosan kapcsolódott a KEOP-4.10.0/A/12-2013-0489 azonosító számú, "A zalaegerszegi Zöld Kampusz napelemes fejlesztése" című projekt, mely 2013.06.01-én kezdődött és 2014.04.30-án fejeződött be. A 49 753 113 Ft elnyert támogatásból egy 204 napelem-modulból álló, 49,98 kWp csúcsteljesítményű kiserőmű rendszer telepítése valósult meg (NAPELEM-1 rendszer). Az innovatív, energiatakarékos és környezettudatos fejlesztés révén a kampusz elektromos ellátásának egy részét megújuló energiabázisra állíthatta át.A fejlesztés tovább folytatja a Zöld Kampusz mintaprojekt keretében kialakított kampuszfejlesztési koncepciót, mely az ökológiai és ökonómiai szempontok harmóniájára törekszik. Azóta is folyamatosan elérhetők a Napelem-1 rendszer teljesítményadatai. Az érzékelők interneten keresztül küldik az adatokat a Fronius International GmbH központjába, ahol megtörténik azok közel valós idejű megjelenítése a honlapon. A honlap a következő információkat szolgáltatja a napelemrendszerről:
- aktuális teljesítmény kW-ban (valós idejű információ),
- napi energiatermelés kWh-ban (a grafikon fölé mozgatott mutatóval megjelennek a részadatok, pl. napfelkelte után, délben, délután stb. mennyi energiát termelt a rendszer),
- a berendezés hozama forintban (termelt elekromos energia árából számítva) napi, havi és éves szinten,
- napi CO2 megtakarítás kg-ban, ha a rendszer által termelt energiát fosszilis energiahordozókkal kellett volna előállítani - a viszonyítás érzékletesebbé tétele érdekében ezt a megtakarítást
- gépjármű-kilométerben is kifejezik (ez a CO2 mennyiség hány kilométernyi járműút alatt "termelődne" a mai napon),
- fák CO2 elnyelésére is átszámítják (pl. a napi vagy az összes eddig elért CO2 megtakarítás hány fa CO2 elnyelésével egyenértékű)

Napelemes kiserőművek

Balra lent a Napelem-1 rendszer (2014. év, 204 panel), balra fent a Napelem-2 rendszer (2017. év, 182 panel) látható


Környezeti Megtakarítási Díj 2017 (KÖVET Egyesület)A KEHOP-5.2.11-16-2016-00002 azonosító számú, "Napelemes rendszerek telepítése a Budapesti Gazdasági Egyetem épületein a társadalmi felelősségvállalás jegyében" című projekt bővítette a napfény hasznosítását az intézmény számára. A KEHOP 5.2.11. pályázati kiírása fotovoltaikus rendszerek kialakítását célozta központi költségvetési szervek részére. A megvalósítás 2017.03.16-án kezdődött és 2017.12.15-ig tartott és az egyetem öt helyszínén 133 290 751 Ft-ból valósult meg. E helyszínek egyikeként a Zalaegerszegi Egyetemi Központ kollégiumának tetejére 182 db 280 Wp teljesítményű panel került elhelyezésre (az összesített csúcsteljesítmény 50,96 kWp). Az érzékelők interneten keresztül küldik az adatokat a SolarEdge Technologies Ltd központjába, ahol megtörténik azok közel valós idejű megjelenítése - a nyilvános teljesítményadatok itt érhetők el.

A NAPELEM-1 és NAPELEM-2  kiserőművek összesen 100 kWp csúcsteljesítményűek, ezzel a felhasznált villamos energiánk  kb. 30%-át megújuló energiaforrásból vesszük. A rendszerek várható hasznos "élettartama" 20-25 év, eddig képesek legalább 80%-os teljesítményen működni.

2017-ben a Zöld Kampusz promramhoz kapcsolódó intézkedésekről készített esettanulmánnyal - mely a "Lépések a fenntarthatóság felé" c. kiadvány 2017. tavaszi különszámában (XII. kötet) jelent meg - a KÖVET Egyesület által létrehozott "Ablakon Bedobott Pénz Program" keretében Környezeti Megtakarítási Díjat nyertünk el. Az elismerést V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár részvételével adták át 2017.05.24-én.

Természetesen a fenntarthatóság felé vezető utunk itt nem fejeződött be, de a díj egy pozitív visszacsatolás volt számunkra, hogy jó irányba haladunk. További erőfesztítéseket teszünk azért, hogy környezeti céljaink megvalósuljanak, tevékenységünk környezeti hatása a lehető legkedvezőbb legyen...