Pannon Egyetem Zalaegerszegi Egyetemi Központ

Eredmények és tervek a Pannon Egyetem Zalaegerszegi Egyetemi Központjában


A Pannon Egyetem Zalaegerszegi Egyetemi Központja (PE ZEK) 2023-ban a korábbiakhoz képest megduplázta hallgatóinak a létszámát, az egyetemi oktatói kar is bővült, többen szereztek magasabb tudományos fokozatot, a regionális gazdasági környezettel is egyre szorosabb a kapcsolat. A 2021-ben megalapított egyetemi központban április 1-től az eddigi megbízott főigazgató dr. Palányi Ildikó, egyetemi docens átadja a főigazgatói stafétabotot Decsi Péternek, aki a mérnöki szakok oktatója.

 

kepkivagas.jpg

Fotó: Arany Horváth Zsuzsa 

 

Kettejüket kérdeztük az elmúlt év eredményeiről és a jövőképről, melyet ezután is szoros együttműködésben valósítanak meg.

A Zalaegerszegi Egyetemi Központ (ZEK) három tudományterületen képzi hallgatóit, a nagy múltú, évtizedek óta respektnek örvendő közgazdasági diszciplina mellé az évek során az informatika és a mérnökképzés csatlakozott, mindhárom ág több magas minőségű képzési szakot kínál a diákoknak. Az oktatói kar zalaegerszegi kötődése erős, van, aki Zalaegerszegen nőtt fel, van, aki ebben az intézményben szerzett diplomát, tudományos fokozatot.

- A központ történetének legsikeresebb beiskolázási időszakát jelentette 2023, 400 hallgató tanul nálunk a három képzési területen - mondta a főigazgatói feladatokat dékáni teendői mellett egy évig ellátó dr. Palányi Ildikó a közelmúltat összegezve. - A képzési portfóliónk jól illeszkedik a térség munkaerő piacának igényeihez, nemcsak a zalai vállalkozások, cégek, intézmények, de a szélesebb régió munkahelyei is keresik a végzett hallgatóinkat. Az egyetemi évek alatt végzett tudományos munkájuk országosan kiemelkedő teljesítmény, ezt bizonyítja, hogy a kari, az egyetemi és az országos Tudományos Diákköri Konferencia (TDK) előadói között mindig előkelő helyen végeznek a diákjaink. Az Pannon Egyetem az országos rangsorban a harmadik helyet foglalja el a kettős (egyetemi elméleti és vállalati), azaz duális képzési rangsorban. Erre régóta nagy hangsúlyt fektetünk, 2014-ben az elsők között kezdtük el a duális képzést, jelenleg több mint 70 vállalattal működünk együtt, melyek jellemzően zalaiak, de akad köztük több, amelyik Nyugat-Dunántúlon, vagy Budapesten tevékenykedik.

A duális képzésben már az elsőévesek is részt vesznek, az órarendjük igazodik a gyakorlati terepen töltött időszakokhoz. A diákok megismerik a vállalatokat, a kölcsönös előnyök mentén gyakran az egyetemi duális képzési helyük lesz az első munkahelyük a végzés után. Idén az április 15.-17. között tartandó Zalaegerszegi Egyetemi Napok keretében április 17-én duális nyílt napot és állásbörzét rendeznek, ekkor a leendő és a jelenlegi diákok, valamint a vállalkozások képviselői találkozhatnak egymással.

- Az ipari kapcsolataink is szélesedtek, múlt félévben Ipari Napot is tartottunk, bemutattuk a piaci szereplők számára hasznosítható tudományos kutatásainkat, a kamarákkal is kiépítjük az együttműködési metszetet. A K+F (kutatás és fejlesztés) pályázatainkba is szeretnénk bevonni a vállalkozásokat, a kutatási igények figyelembevételével. Két nemzetközi pályázat keretében szlovén és osztrák partnerekkel dolgozunk - tájékoztatott Palányi Ildikó. - A duális képzési formát folyamatosan bővítjük, követjük a munkaerőpiac változását, fejlődését. Az oktatói kör is fiatalodott a PE ZEK-en, PhD fokozat előtt álló kollégák érkeztek, a HVG által készített oktatói kiválósági rangsorban a Pannon Egyetem az országos második helyen áll, ehhez mi is hozzájárulunk. Mivel világ igényei és az általunk oktatott tudományágak is gyors ütemben változnak, a tananyagainknak muszáj naprakésznek lenniük.

A hallgatók minél eredményesebb képzéséhez a digitális világ kínálta eszközöket is használják, ezért az oktatók mindhárom tudományterületen növelik a digitális kompetenciát, digitális tananyagokat fejlesztenek, az előadások helyett a tesztmérnökképzésben mikrotanulási egységek alapján e-learning formában tanulnak.

Palányi Ildikó, aki azt is kiemelte, hogy a sport tevékenységek (sárkányhajó, kispályás foci, csörgőlabda) is előkelő helyezéseket hoznak az egyetemi központnak a Magyar Egyetemi-Főiskolai Országos Bajnokságon (MEFOB). A zalaegerszegi központ kezdeményezésére jött létre a Zalai Egyetemisták Sportegyesülete közel egy éve.

A PE ZEK-re jelentkező és felvételt nyert összes hallgatót el tudja helyezni a kampuszon működő kollégium, a kényelmi, de a kikapcsolódási, közösségi, sport és szórakozási lehetőségek is elérhetők egy helyen. A zöld kampusz 11 hektáros területe a fenntarthatóság jegyében működik, a Föld erőforrásainak felelősségteljes használatát erősítő magatartásra ösztönzést szinte minden tantárgyba belopják. (E témában született már több, kiváló minősítést elért TDK-dolgozat.)

- Felvettük a határmenti magyarlakta térségekkel a kapcsolatot, hogy az érdeklődő fiatalok tájékozódhassanak a zalaegerszegi felsőoktatási kínálatról, de a társadalmi felelősségvállalás jegyében a város számára is nyitottak vagyunk, a harmadik misszió számos civil szervezeti kapcsolatot hozott.

- A "nyitott egyetem" törekvés jegyében a tudományos eredményeket a körölvevő környezettel is megismertetjük, ez a jövőképünk egyik kiegészítő építőköve - kapcsolódott a beszélgetésbe Decsi Péter új főigazgató. - Az általános és középiskolás korosztályt többféle formában szólítjuk meg, táborok, versenyek, nyílt napok, pályaorientációs alkalmak során ismerhetik meg az egyetemet közelebbről. A korosabb érdeklődők a Szenior Akadémián tanulhatnak e falak között, az egyetemi oktatók is tartanak előadásokat a saját szakterületüket bemutatva. A zalaegerszegi Tourinform Iroda kampusztúrákat szervez, hogy az itt élők minél jobban megismerhessék az egyetem munkáját.

- A Pannon Egyetem 2021 szeptemberétől alapítványi formában működik, ami azt jelenti, hogy a piacon a feladatunk formája a szolgáltatás - folytatta Decsi Péter. - Ismert, hogy országszerte mérnökhiány tapasztalható, ezért szeretnénk tovább erősíteni a mérnökképzést, növelni a műszaki hallgatók számát. Talán ezért is esett a választás rám a főigazgató feladatok ellátása során. Hetedik éve dolgozom itt, itt szereztem diplomát, szeretném a jó gyakorlatokat folytatni mindhárom képzési területen. Unikális képzésben, már a középiskolásokat megszólító életpálya modellben gondolkodunk, amely a környezetünkben alakuló vállalkozásokra fókuszál. Az is erre indít bennünket, hogy tudjuk, a műszaki területen végzett hallgatóink 80 százaléka a város vonzásában marad. Lépést tartunk a gazdaság dinamizmusával, az egyetem a fejlődés motorjává kell, hogy váljon.

Az új felvételi eljárásban az egyetemek saját maguk dönthetik el, hogy miért adnak többlet pontot, ehhez a PE ZEK versenyeket, képzéseket szervez a középiskolásoknak, a megszerzett pontokat 5 évig felhasználhatják a fiatalok, akik a részletekről az egyetem honlapján tájékozódhatnak.

- A bejutott hallgatók mentorokkal dolgozhatnak együtt, erős ösztöndíj rendszer áll a rendelkezésükre, amelyben Zalaegerszeg városának ösztöndíja is jelentős, sőt, most emelkedett - hangsúlyozta Decsi Péter, hozzátéve, a duális képzésbe mostantól a levelező tagozat diákjai is bekapcsolódhatnak.

 

Forrás: ZAOL.hu 

Interjú: Arany Horváth Zsuzsa