Pannon Egyetem Zalaegerszegi Egyetemi Központ

A megszerzett tudás folytonos fejlesztése nem úszható meg - Interjú dr. Csanádi Ágnessel

A megszerzett tudás folytonos fejlesztése nem úszható meg - Interjú dr. Csanádi Ágnessel

 

A felsőoktatási intézményekben ezekben a hetekben zajlottak országszerte az egyetemi vizsgák, köztük a több éves tanulmányokat lezáró államvizsgák. Méghozzá két szinten, hiszen a hároméves alapképzés és az azt folytató mesterképzés végén is komplex módon adnak számot a megszerzett tudásukról a jövő szakemberei.

Így van ez a Pannon Egyetem Zalaegerszegi Egyetemi Központjában is, ahol a pénzügy szakon mesterképzéses hallgatók kapnak diplomát hamarosan. Hogy mit jelent az összesen öt éves képzés rangban, tudásban a leendő közgazdászoknak, valamint a zalaegerszegi egyetemi karnak, arról dr. Csanádi Ágnes PhD egyetemi docenst kérdezte a Zalai Hírlap.

 

IMG_2617.jpg

A záróvizsga bizottság (Berta László, dr. Csanádi Ágnes, dr. Antal Anita) és a vizsgázó hallgatók június 14-én (Fotó: Jóna István)

 

A Magyar Közgazdasági Társaság Zala Megyei Szervezete nemrég ünnepelte működése 50. évfordulóját, amelyben hangsúlyozottan szerepelt a zalaegerszegi közgazdászképzéssel való szoros kapcsolata, mely önmagában is bizonyítja ez utóbbi rangját, fontosságát. Milyennek látja most a képzések körében a mesterképzés helyzetét?

– Örülök, hogy a beszélgetésünk apropója a pénzügy mesterszakos hallgatók záróvizsgája. A Zalaegerszegi Gazdálkodási Karnak e képzésre több mint egy évtizede van jogosultsága, ami azért is kedvező, mert a pénzügy és számvitel, illetve a gazdálkodás és menedzsment alapszakokon végzett hallgatóinknak lehetőségük van az intézményünkben pénzügy mesterszakos diplomát szerezni. Természetesen más felsőoktatási intézményekből is jönnek hozzánk a tanulni vágyók. A karon évről évre a vállalati pénzügy szakirány iránt volt igény, így ez honosodott meg.

 

Miért fontos a pénzügy mesterszak ajánlása, azon kívül, hogy szempont a kar számára a hallgatói létszám növelése?

– Persze, evidencia, hogy valamennyi egyetemen fontos a hallgatói létszám alakulása, de ezen túllépnék és inkább más indokokat emelnék ki. Szemináriumokon, konzultációkon az alapszakokon tanuló hallgatóinknak többször beszélek a pénzügyi tudásgyarapítás fontosságáról, amely kapcsán nálam természetesen a pénzügy mesterképzés kap hangsúlyt. Miért is? A XXI. században a gazdasági és társadalmi fejlődés egyre szélesebb körben követelményként jeleníti meg a korszerű pénzügyi tudást. A nemzetközi gazdasági életben, de a nemzetgazdaság különböző területein is egyre nagyobb szereppel bírnak az emelt szintű pénzügyi ismeretek. És hozzáteszem, hogy a XXI. század gazdasági kihívásai rendkívül széles körűek. A technológiai innováció a pénzügyi rendszer átalakítására törekszik. A változások a digitális korban komoly kihívást jelentenek, amire fel kell készülni, valamint szükséges a már megszerzett tudás folyamatos fejlesztése, amit „nem lehet megúszni”, legfeljebb halasztani, de ez viszont nem célszerű. Továbbá a mesterképzés előnye, hogy az alapszaknál jelentősebb szakmai perspektívákat nyit, tágabb teret ad az elhelyezkedés lehetőségeinek, tehát érezhetően felértékelődik e diploma. Nem szoktam azt sem elhallgatni, hogy a pénzügy mesterszak az, amellyel kiugrónak számító fizetésekre lehet szert tenni egyes kiemelt szakterületek (pl. informatika) mellett. Alapvetően e gondolatokat próbálom megértetni azokkal, akik a gazdasági életben tervezik a munkavállalásukat. Persze ehhez kell elhivatottság, a pénzügyek iránti érdeklődés, valamint egészséges karriervágy is. Hozzáteszem, hogy folyamatosan felértékelődőben van – itt a bérekre és a keresettségre gondolok – a specifikus pénzügyi szaktudás. Továbbá nem mellékesen jegyzem meg, hogy e képzés befejezését követően pedig lehetőség nyílik a PhD fokozat megszerzésére az egyetemünkön is, tehát ezáltal a tudományos életbe való belépés lehetősége is biztosított.

 

Milyen feladatok ellátására, milyen elhelyezkedésre nyújt lehetőséget az itt megszerzett diploma?

– A végzettek sokféle szakterületen magas minőségben tudnak munkát végezni és rövid időn belül képesek lesznek a különböző közgazdasági döntéselőkészítésekre, döntésekre, továbbá valamennyi menedzseri funkció betöltésére, a pénz- és tőkepiaci instrumentumok árazására, a tőkepiaci tranzakciók kezelésére és irányítására, a befektetések elemzésére.

 

 Hogyan alakul a képzési idő, hogyan épül fel a képzési tartalom?

– Intézményünkben 2023. őszén lehet jelentkezni a 2024. februárjában induló levelező képzésre, amely négy féléves. Fontos megemlíteni, hogy e mesterszak kifejezetten a munka mellett tanulók szempontjaihoz igazodik, tehát az előadások, illetve a gyakorlati jellegű órák hétvégén (péntek délután és szombat délelőtt és/vagy délután) vannak. A képzési tartalom az alapozó és szakmai törzsanyagot, valamint a differenciált szakmai és az egyéb választható tárgyköröket foglalja magába. A tananyagot folyamatosan korszerűsítjük, továbbá szempont a gyakorlati irányultság, de jellemzően az előadások már eleve az elmélet és a gyakorlat ideális kombinációi. segédanyagok elektronikus felületekre való feltöltésével, kiegészítő konzultációkkal segítünk az ismeretek elsajátításában, a diplomadolgozat elkészítésében. Nálunk tényleg figyelmet kap minden hallgató.

 

Interjú: Arany Horváth Zsuzsa - Zalai Hírlap

A teljes interjút a zaol.hu-n olvashatják.