Pannon Egyetem Zalaegerszegi Egyetemi Központ

Diplomaátadó ünnepélyt tartottunk

Diplomaátadó: Hallgatók és oktatók együtt ünnepelték az elvégzett munka gyümölcsét

 

Diplomaátadó ünnepély keretében 55 hallgatónak zárult a Pannon Egyetem Zalaegerszegi Egyetemi Központjában felsőoktatási képzésének egy szakasza. A végzős hallgatók közül 54 fő a Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg valamely szakán, míg 1 fő a Mérnöki Kar Mechatronikai Képzési és Kutatási Intézet mechatronikai mérnöki alapképzési szakán szerzett diplomát. A Kampuszunk Nagyelőadójában rendezett ünnepélyen rokonok, barátok, hallgatótársak, oktatók és meghívott vendégeink körében vehették át hallgatóink a végzettségüket igazoló oklevelet.

 

IMG_7284.jpg

 

Az ünnepély elején dr. Abonyi János, a Pannon Egyetem általános és tudományos rektorhelyettese köszöntötte elsőként a végzőseinket. Beszédében kiemelte, hogy a most végzett hallgatók a képzésüknek köszönhetően széles körben és hosszútávon alkalmazható, értékes, saját és környezetünk boldogulását megalapozó ismeretekkel lettek felvértezve. Hozzátette, hogy a kamatoztatható tudásukkal és tehetségükkel, minél többször éljék át az alkotás és az egyensúlyteremtés élményét, azaz mindazt, ami boldoggá teheti őket.

„Az Egyetem életében a diplomaátadás a legszebb ünnep, egy kicsi közösség életében pedig különösen az. Most hallgatók és oktatók közös munkájának sikerét ünnepelhetik– mondta beszédében dr. Palányi Ildikó, a Pannon Egyetem Zalaegerszegi Egyetemi Központ megbízott főigazgatója.

„Önök olyan minőségi tudást kaptak az Egyetemen, amely jó kiindulópontot jelent a továbbiakhoz. Kiemelt figyelmet fordítottunk azon képességeik fejlesztésére, amely a gazdaságinformatikusok, mérnökök és közgazdászok számára lényeges ahhoz, hogy a munkaerőpiacon helyt tudjanak állni, tudjanak egyénileg és csoportmunkában is alkotni, értéket teremteni.„

 

IMG_7389_copy.jpg

 

Dr. Németh Sándor, a Pannon Egyetem Mérnöki Kar dékánja, az elmúlt időszak tapasztalatairól beszélt. Kiemelte, hogy az Egyetem Mérnöki Karán végzett hallgatók 95 százaléka diplomás munkakörben helyezkedett el, 93 százalékuk a versenyszférában talált munkahelyet, ami azt jelzi, hogy a Pannon Egyetemen szerzett diploma versenyképes Magyarországon.

Dr. Czúni László, a Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar dékánhelyettese köszöntőjében rávilágított arra, hogy informatikusként fontos, hogy a világról, annak jelenségeiről, folyamatairól és fennálló problémáiról információt szerezzenek a most végzett hallgatók. Rendszerezzenek, modelleket hozzanak létre és megfelelő alkalmazást fejlesszenek egy-egy probléma megoldására.

„A végzősöknek szerencséjük van, hiszen nagyon sok munkalehetőség van a Zala Vármegyében és Zalaegerszegen is. Olyan munkahelyet válasszanak, ahol jól érzik magukat és alig várják, hogy bemenjenek”- mondta köszöntőjében Vigh László, országgyűlési képviselő. Hozzátette, hogy a most végzett fiatalok elkötelezettségén és munkabírásán múlik majd, hogy mire viszik az életben, hogy állják meg a helyüket a munkaerőpiacon.  

 

IMG_7516.jpg

 

Dr. Varga Andrea, a Zala Vármegyei Kormányhivatal főigazgatója is köszöntötte a végzős hallgatókat. Rámutatott arra, hogy amit a kezükbe vesznek, az nem csak egyszerűen egy papír, az egy kulcs, amelyik ajtókat fog megnyitni előttük. Hangsúlyozta, hogy a Pannon Egyetemen megszerzett versenyképes tudás kibontakoztatására számtalan lehetősége lesz a végzősöknek, hogy miként kamatoztatják, annak csak a fantáziájuk szabhat határt.

A köszöntők sorát dr. Vadvári Tibor, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város alpolgármestere zárta, aki arról beszélt, hogy a magas színvonalú oktatás elengedhetetlen feltétele az erős gazdaságnak, egy városnak pedig ahhoz, hogy rangot adjon nívós felsőoktatásra van szüksége. Hozzátette, Zalaegerszeg sokat tesz azért, hogy az egyetemi képzések és fejlesztések illeszkedjenek a gazdaságfejlesztés elképzeléseihez.

 

IMG_7581.jpg

 

A köszöntőket követően több évtizedes kiemelkedő oktatói munkája elismeréséül a Pannon Egyetem rektora és szenátusa dr. Jármai Erzsébet Mária főiskolai tanár asszonynak az Egyetem érdekében hosszabb időn át végzett megbízható, kiváló munkavégzéséért a „Pannon Egyetem Szolgálatáért Emlékérem” kitüntetést adományozta, valamint az Egyetem érdekében kifejtett kiemelkedő TDK témavezetői és szervezői munkásságáért a „Pannon Egyetem TDK Oktatói Díját” adományozta. A kitüntetések dr. Abonyi János és dr. Palányi Ildikó adta át dr. Jármai Erzsébetnek.

 

IMG_7699_copy.jpg

 

A búcsúztató hallgatók nevében Varga Boglárka, gazdaságinformatikus alapképzési szakos hallgató, a PEHÖK ZEK elnöke köszönt el a végzősöktől. Ezt követően a 2023-ban végzett hallgatók Papp Rolandot, a Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakon végzett hallgatóját jelölték szeniornak.

A búcsúzó hallgatók nevében László Dorina, gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakos hallgató köszönt el az intézménytől, oktatóktól és diáktársaktól.

A tanévet lezáró ünnepély végén a végzősök egyenkét vehették kézbe oklevelüket.

 

Gratulálunk frissen végzett hallgatóinknak!