Pannon-nyelvvizsga-logo.jpg

 

A Pannon Nyelvvizsgaközpont az Oktatási Hivatal határozata (SZIF-XIX-3/2008) értelmében 2009. szeptember 15-től folytathatja államilag elismert vizsgáztatási tevékenységét ANGOL nyelvből. A Pannon Nyelvvizsgarendszer megfelel az Európa Tanács által ajánlott Közös Európai Referenciakeret (KER) elvárásainak.

Nyelvvizsga tehető: angol nyelvből. A vizsga egynyelvű.

SZINTEK:
• B1 (alap)
• B2 (közép)
• C1 (felső)

A vizsga komplex jellegét az adja, hogy a vizsgarendszer mind a beszélt (hangzó), mind az írott nyelvi készségeket külön-külön, és együttesen is méri. Van tehát csak szóbeli, csak írásbeli vizsga vagy a kettő együtt (komplex). Ennek megfelelően háromféle vizsgabizonyítvány szerezhető: csak szóbeli, csak írásbeli, illetve komplex, amely szóbeli és írásbeli részvizsgákból áll.

A részvizsga párosítható más államilag elismert nyelvvizsgarendszerben letett részvizsgával.

Részletes információkat IDE KATTINTVA találhat. 


AMIT A PANNON NYELVIZSGÁRÓL TUDNI KELL

VIZSGAIDŐSZAKOK 2022-BEN JELENTKEZÉS ÍRÁSBELI ÉS BESZÉDÉRTÉS VIZSGA SZÓBELI VIZSGA
       
2022. február 28. - 2022. március 05.
Eredményközlés: 2022. március 18.
2021. december 29.  – 2022. január 28. 2022. március 05. 2022. március 04.
2022. május 09 - 14.
Eredményközlés: 2022. május 27.
2022. március 9. -  2022. április 08. 2022. május 14. 2022. május 12.
2022. szeptember 19 - 24.
Eredményközlés: 2022. október 07.
2022. július 13. -  2022. augusztus 12. 2022. szeptember 24. 2022. szeptember 22.  
2022. november 07 - 12.
Eredményközlés: 2022. november 25.
2022. szeptember 8. -  2022. október 07. 2022. november 12. 2022. november 10.

 VIZSGADÍJAK 2022-BEN

SZÓBELI

ÍRÁSBELI

KOMPLEX

B1 (alapfok)

17.000,-Ft

21.000,-Ft

33.000,-Ft

B2 (középfok)

17.000,-Ft

21.000,-Ft

33.000,-Ft

C1 (felsőfok)

17.000,-Ft

21.000,-Ft

33.000,-Ft


KÜLÖNELJÁRÁSI DÍJAK:

Halasztási kérelem: 3.000,-Ft
Hiánypótlás, többletügyintézés: 2.500,-Ft
Igazolás vizsgaeredményről: 2.500,-Ft
Pótjelentkezés*: 3.000,-Ft

* Pótjelentkezés: a jelentkezési határidőtől számított 3 munkanap


JELENTKEZÉS FELTÉTELEI:

Nyelvvizsgára minden, a jelentkezés naptári évében a 14. életévét betöltött személy jelentkezhet.

Vizsgára jelentkezni személyesen a 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/A. szám alatt, a Pannon Egyetem Zalaegerszegi Egyetemi Központjában, a Nyelvi és Felnőttképzési Irodánál lehet.

ONLINE JELENTKEZÉS  IDE KATTINTVA

VAGY 

A jelentkezési lap IDE KATTINTVA letölthető, illetve személyesen beszerezhető a Nyelvi és Felnőttképzési Irodánál.
A jelentkezési laphoz csatolni kell a vizsgadíj befizetését igazoló, a Pannon Egyetemen beszerezhető csekkszelvényt. (Rózsaszín csekket nem tudunk elfogadni.)

Zalaegerszegi Egyetemi Központ
Nyelvi és Felnőttképzési Iroda
Telefon: +36 92 509 957

Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.


FELÜLVIZSGÁLATI DÍJ:

Írásbeli és szóbeli vizsga beszédkészség részvizsga esetén a befizetett vizsgadíj 25%-a, a szóbeli vizsga beszédértés vizsgarész esetén a befizetett vizsgadíj 15%-a.

VIZSGADÍJ VISSZAFIZETÉSÉVEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK:

A vizsgadíj 50%-a visszaigényelhető a megfelelő formanyomtatvány kitöltésével (Vizsgadíj visszafizetési kérelem) a következő esetekben:
- előző vizsga sikeressége esetén;
- betegség miatt (orvosi igazolás ellenében).

Vizsgadíjat visszaigényelni a kitűzött vizsga időpontja előtti 10. napig lehet.
Halasztott vizsga esetén a Vizsgaközpont nem térít vissza vizsgadíjat.


VIZSGAHALASZTÁS:

A vizsgázó a vizsga előtt két héttel megkapja az értesítőt a vizsgaidőpont(ok)ról, illetve helyszín(ek)ről. Az értesítőben szerepel a vizsgázó személyes vizsgakódja is.
Ha a vizsgázó a kijelölt időpontban (méltánylást érdemlő ok miatt) nem tud a vizsgán megjelenni, a vizsga előtt legalább 3 munkanapon belül kérheti a vizsga halasztását. Halasztás egy alkalommal kérhető a formanyomtatványon. A vizsgahalasztás különeljárási díj ellenében történik.

A VIZSGAHALASZTÁSI KÉRELMET MINDEN ESETBEN A VIZSGAKÖZPONTBA KELL KÜLDENI.

Méltánylást érdemlő oknak számít orvosilag igazolt betegség, előre nem látott hivatali elfoglaltság.
Hivatalos (pecséttel és aláírással ellátott) igazolás ellenében a vizsgát követő 3 munkanapon belül is elfogadja a Vizsgaközpont a halasztási kérelmet.


A speciális bánásmódot igénylő jelentkezőkre vonatkozó eljárások:


Fogyatékkal élő vizsgázók számára biztosítjuk a megfelelő körülményeket, hogy egyenlő esélyekkel vehessenek részt a nyelvvizsgán (figyelembe véve az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvényt). A jelentkezéshez szükséges, hogy a vizsgára jelentkezéskor a fogyatékkal élő személy, vagy annak gondviselője jelezze a Vizsgahelyen és a Vizsgaközpontban az adott problémát. Egy kérelmet kell benyújtani, amelyben a vizsgázó/gondviselő megnevezi, milyen képességekben korlátozott. A kérelemhez egy érvényes szakvéleményt is csatolni kell. A kettőt összevetve a Vizsgaközpont vezetője dönti el, hogy mely feltételeket kell biztosítani a vizsgázó számára. Speciális esetekben a Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ véleményét kéri ki a Vizsgaközpont.
Fontos!  Az ELTE Gyakórlóiskolai Szakvéleményét vagy a Megyei Gyógypedagógiai Szakszolgálat Szakvéleményét tudjuk csak elfogadni. 


SEGÉDESZKÖZÖK HASZNÁLATA:

Az egynyelvű írásbeli vizsga írásfeladatainak (4. és 5. feladatok) megoldásához minden, könyvkiadó által kiadott egynyelvű és kétnyelvű szótár – minden típusból 1-1 példány (1 db egynyelvű és 1-1 db idegennyelv-magyar, illetve magyar-idegennyelv) – nyújthat segítséget. Kizárólag nyomtatott szótár használható, amelyről a vizsgázó gondoskodik.
A teremfelügyelők a vizsga megkezdése előtt felkérik a vizsgázókat, legyenek kedvesek ellenőrizni, hogy a szótárakban ne maradjon semmiféle papír illetve feljegyzés.
A felügyelők a vizsga során a szótárakat is ellenőrzik. Bármilyen más segédeszköz, ill. digitális eszköz használata tilos. B1 és B2 szinten 50 perc, C1 szinten 60 perc elteltével, a feladatlapok beszedése után, a felügyelő felszólítására lehet a szótárt elővenni. Ezt megelőzően a szótárnak a vizsgázó táskájában kell lennie.
Az írásbeli dolgozatot a vizsgázók kék tollal írhatják meg, a javítás során a ceruzás megoldásokat a javítók nem veszik figyelembe. Továbbá nem veszik figyelembe a borítólapra, vagy a szövegértésnél a feladatlapra beírt megoldásokat.