Pannon Egyetem Zalaegerszegi Egyetemi Központ

OKTATÁSMÓDSZERTANI INNOVÁCIÓ - ÚJ FELSŐOKTATÁSI KALAND VESZI KEZDETÉT!

PwC_Outline_Logo_Black_RGB.png

 

A hagyományos előadás-gyakorlat típusú oktatás már a múlté.
Vágj bele velünk egy igazán új felsőoktatási kalandba!

 

MIBEN MÁS EZ A KÉPZÉSI FORMA?

Új projekt alapú oktatás
Valós problémákra épülő feladatok megoldása
A hallgató projekten belül fog dolgozni, akárcsak a való életben
Gyakorlati tudásra tehet szert a hallgató
Munkatapasztalatot szerez és megtanul csapatban dolgozni
Egyéni tanulás és felelősség, saját időmenedzsment kialakítása
Folyamatos visszajelzés a teljesítményről és monitorozás

 

sorrendmodositas_03.png

AZ ÚJ OKTATÁSMÓDSZERTAN CÉLJA

AdobeStock_473867978_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy.png

1. Az egyéni igényekhez szabni a tanulást
2. A tanulást motivációt adó élménnyé változtatni
3. A tanulást közösségi tevékenységgé alakítani
4. A tanulást egy előreláthatatlan jövő szempontjából is relevánssá tenni

A hallgatói és munkaerőpiaci elvárások megváltoztak, ezért az alábbi szempontok mentén szükséges újra „feltalálnunk” a felsőoktatási tanítás-tanulási folyamatot. A fejlesztés lényege egy oktatásmódszertani átalakulás az oktatás formájában. Célunk a hallgatói tanulás „mélyítése”, vagyis a hallgató eljuttatása az emlékezés és a megértés szintjéről az alkotásig.

 

 

 A HALLGATÓ

AdobeStock_3146.pngALKOT - A hallgató képes egy funkcionális egységet képezni az elemekből, új produktumot vagy véleményt tud formálni: összegyűjtés, létrehozás, szerkesztés, tervezés, fejlesztés, szövegezés, újrarendezés, újraírás, szervezés, kidolgozás

ÉRTÉKEL - A hallgató képes megítélni és igazolni döntéseit: értékelés, érvelés, védelem, bírálat, kiválasztás, támogatás, vita, mérés, kiválasztás, tesztelés, megerősítés

AdobeStock_172715003.pngELEMEZ - A hallgató különbséget tud tenni részek, egységek között, képes felmérni, hogy hogyan kapcsolódnak egymáshoz, a teljes struktúrához és célhoz: összehasonlítás, összekapcsol, kritizál, különbséget tesz, elkülönítés, kérdezés, osztályozás, különbségtétel, kísérletezés

ALKALMAZ - A hallgató új módon tudja használni az információt: demonstrálás, dramatizálás, interpretáció, megoldás, használat, illusztrálás, átalakítás, megvitatás, előkészítés

AdobeStock_172715003.pngMEGÉRT - A hallgató értelmet tud társítani a hallott, írott és grafikus üzenetekhez: értelmezés, példázat, csoportosítás, összegzés, következtetés, összehasonlítás, magyarázat, parafázis, megvitatás

EMLÉKSZIK - A hallgatók képesek felismerni és felidézni a releváns tudást hosszútávú memóriájukból: definiálás, duplikálás, listázás, memorizálás, megismétlés