Pannon Egyetem Zalaegerszegi Egyetemi Központ

SZAKMAI HÍREK, PUBLIKÁCIÓK 

 

Megjelent egy kutatónk tanulmánya a GIKOF JOURNAL: A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság Gazdaságinformatikai Kutatási és Oktatási Fórum Szakmai Szervezet szakfolyóiratában

NAGYNÉ Dr. HALÁSZ Zsuzsanna PhD: Az IT szakember-képzés és a piaci kompetencia-elvárások közötti diszharmónia feloldásának lehetőségei

Absztrakt

Napjainkban a digitalizáció, az Információtechnológia (IT) fejlődése és az Ipar 4.0 nagy kihívás elé állítja a vállalkozásokat. Az egyre élesebb piaci verseny miatt elengedhetetlen az informatikai beruházások megvalósítása, az információs rendszerek fejlesztése. Az IT szakemberek iránti kereslet fokozódik. A közép- és felsőoktatási informatikus-képzés sem mennyiségben, sem minőségben nem képes az igényeknek megfelelő kimenetet kibocsátani. Kutatásom során a felsőoktatásban megszerezhető kompetencia-készlet és a piaci igények közötti eltérésre fókuszálva kerestem megoldási lehetőségeket. Szakirodalmi elemzés után kérdőíves adatgyűjtést végeztem magyarországi társas vállalkozások körében, majd interjúkat bonyolítottam le egyetemi szakfelelősökkel. Elemzésem során kimutattam, hogy hiányzik egy egységes IT szakmai profilrendszer, melyhez kompetencia-készletet kidolgozva a felsőoktatás és a vállalkozások számára is segítséget nyújtana a diszharmónia feloldásához. Jelen tanulmányban egy lehetséges megoldás is bemutatásra kerül.

 


 

Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia - 2024. április 24. 

Az alternatív energia, a vállalkozások finanszírozási kockázatának vizsgálata és a fizetőképesség értékelése témákban adták elő tudományos diákköri kutatásaikat hallgatóink az április 24-én megrendezett tavaszi Intézményi Tudományos Diákköri Konferencián. A tavaszi Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia – Gazdálkodás és Menedzsment szekció Vállalati pénzügyek és fenntarthatóság tagozatán három másodéves hallgató mutatta be tudományos kutatását.

 
IMG_3256_copy.jpg
 
  
A zsűri értékelése alapján mind a három hallgató részt vehet a kétévente megrendezésre kerülő Országos Tudományos Diákköri Konferencián, melynek Miskolc lesz majd a házigazdája 2025-ben.
 

Gratulálunk hallgatóinknak az elért eredményekhez és oktató kollégáinknak a felkészítéshez! 

 


 

itdk_konferencia_plakat_2024_04_24_kozepiskolasoknak.png

 


 

Felhívás - A 2024. évi tavaszi Intézményi Tudományos Diákköri Konferencián való részvételre 

A Pannon Egyetem Tudományos Diákköri Tanácsa és a Pannon Egyetem Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg meghirdeti a Pannon Egyetem Intézményi Tudományos Diákköri Konferenciáját.

A konferenciára osztatlan, Foszk, BSc/BA, MSc/MA képzésben részt vevő hallgatók jelentkezhetnek. A jelentkezés elektronikus regisztrációval, valamint a bemutatásra szánt pályamunka (dolgozat) összefoglalójának benyújtásával történik.

Időpontok/határidők:

A 2024-es év tavaszi Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia időpontja:
április 24. (szerda) 10:00

A regisztráció és az összefoglaló benyújtásának határideje:
március 18. (hétfő) 12:00

A dolgozat elektronikus benyújtásának határideje:
április 2. (kedd) 20:00

A dolgozat / pályamunka benyújtásának módja:

A max. 20 Mb terjedelmű dolgozatokat pdf formában a regisztrált és konferenciára jelentkezett hallgatók a http://etdk.uni-pannon.hu/ oldalon megadottak alapjátudják feltölteni.

 

 

 


 

Megjelent egy kutatónk tanulmánya a Magyar Könyvvizsgáló Kamara "Digitalizációs lépések a könyvvizsgálatban" c. konferencia tanulmánykötet 79-97. oldalán (ISBN: 9786155738093)

Dr. habil KATITS Etelka PhD: Az SMESBJ okosapp és a pénzügyi turnaround controlling, mint eszköz és módszer a vállalati életúton


Absztrakt

A cégek az életút különböző szakaszain léteznek, ahol napjaink nagyon gyorsan változó és kiszámíthatatlan világában rendszeres turnaround helyzettel szembesülnek, amit kezelni kell, akár a növekedési, akár a válság szakaszon. Az előadás célja olyan saját fejlesztésű digitális eszköz és módszer bemutatása, amely a szervezeti életciklusok és az azokban fellépő fordulatok felismerését, menedzselési lehetőségeinek kidolgozását támogatja. Az előadás összehasonlítja a vállalati ún. hagyományos pénzügyi és turnaround controlling módszert, hangsúlyozza az erős és gyenge jelzéseket, mint tüneteket az adott életszakasz és turnaround helyzet azonosítására; a problémákat előidéző okfeltárást, amely kijelöli a preventív, a reorganizációs és kríziskezelő turnaround menedzselési technikákat; az életszakaszra igazított turnaround controlling módszert, amely igazolja, vagy sem, a növekedési pályára állítást, vagy az azon tartást a fenntartható gazdálkodásra is tekintettel. Mindez lehetővé tette a magyar empirikus fordulatkezelési modell megalkotását 85 esetelemzéssel a tanácsadói világból. Ez, mint egy keretrendszer tovább bővíthető, de egyúttal tipizálható is egy adott ágazatra, régióra, tevékenységi és vállalkozási formára is, ami egyúttal egy teljes nemzetgazdaságot működtető gazdálkodó szervezetek újra épülésének portfólióját is jelentheti. A tanulmány bizonyítja – 2007-2022 közötti időszakban végzett magyar eset- és adatbázis elemzésekkel – a modern vállalati pénzügyekhez tartozó életciklus-, a turnaround- és a fenntartható pénzügyek vállalatirányítási szempontból létező előnyeit.


Megjelent három kutatónk tanulmánya a Multidiszciplináris kihívások, sokszínű válaszok c. folyóirat 2023/2. számában:

NAGYNÉ Dr. HALÁSZ Zsuzsanna PhD, JÁMBOR Balázs Róbert, & Dr. habil KATITS Etelka Éva PhD

Az ágazati és vállalati értékteremtők azonosítása és alkalmazása
Az üzleti tevékenységek és a fenntartható gyakorlatok összehangolása a tulajdonosi értékalkotásban


A tanulmány IDE KATTINTVA érhető el
A teljes szám IDE KATTINTVA érhető el


Aktuális témákat érintettek hallgatóink az ITDK-n 

Tizenegy tudományos munkát mutattak be hallgatóink az Intézményi Tudományos Diákköri Konferencián (ITDK), mely szerdán az Innovációs és Tudásközpontban került megrendezésre. A hallgatók két helyszínen, "Ágazati gazdaságtan" és a "Bank-, pénzügyek és kontrolling" tagozatokra osztva mutatták be kutatásaikat.
 
 
 
 
A zsűri a beadott dolgozatok és a szóbeli előadások alapján döntötte el, hogy tíz pályamunka vehet részt a kétévente megrendezésre kerülő Országos Tudományos Diákköri Konferencián, melynek Miskolc lesz majd a házigazdája 2025-ben.
 

Gratulálunk hallgatóinknak az elért eredményekhez és oktató kollégáinknak a felkészítéshez! 

 


 

 

A PREZENTÁCIÓ EGY RÉSZLETE MEGTEKINTHETŐ
IDE KATTINTVA

 A PREZENTÁCIÓ EGY RÉSZLETE MEGTEKINTHETŐ
IDE KATTINTVA

 


 

 

A PREZENTÁCIÓ EGY RÉSZLETE MEGTEKINTHETŐ
IDE KATTINTVA

 


 

 

A PREZENTÁCIÓ MEGTEKINTHETŐ
IDE KATTINTVA

 


 

 

A PREZENTÁCIÓ MEGTEKINTHETŐ
IDE KATTINTVA

 


 

A PREZENTÁCIÓ EGY RÉSZLETE MEGTEKINTHETŐ
IDE KATTINTVA

 


 


Dr. habil KATITS Etelkával készült interjú a BEHAVIOUR - a HR Magazin júniusi számában

Középpontban a vállalati életciklusok és a fordulatok menedzselésének problémái

A teljes interjú megtekinthető IDE KATTINTVA.


ELŐADÁS SZERZŐTÁRSAKKAL

 

 


 


 


Megjelent két kutatónk tanulmánya a Vezetéstudomány 2023. évi 54(3) számában:

Dr. habil Katits Etelka Éva PhD és Dr. Palányi Ildikó PhD

Egy magyar empirikus modell a nemzetközi vállalati fordulatkezelési kutatások áttekintése és rendszerezése tükrében

Elérhető: https://journals.lib.uni-corvinus.hu/index.php/vezetestudomany/article/view/979/541

A Vezetéstudomány említett száma elérhető: https://journals.lib.uni-corvinus.hu/index.php/vezetestudomany/issue/view/99/37


 okosapp, Márkus Mónika, kutatóműhely