Pannon Egyetem Zalaegerszegi Egyetemi Központ

Egyetemi Kutatói Ösztöndíj Program 2024/2025. tanév

Pannon Egyetem által meghirdetett Egyetemi Kutatói Ösztöndíj Program keretből finanszírozott

 

A Kulturális és Innovációs Minisztérium a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból (a továbbiakban: NKFI Alap), a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (a továbbiakban: NKFI Hivatal) útján, a nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet alapján támogatást biztosít a(z) Pannon Egyetem számára az Egyetemi Kutatói Ösztöndíj Program kialakítása és működtetése céljából.

Az EKÖP célja a felsőoktatási intézmények oktatói és kutatói utánpótlásának, valamint az innovatív magyar vállalkozások kutató-fejlesztői utánpótlásának biztosítása, és a legtehetségesebb hallgatók a felsőoktatási tehetséggondozásba való bevonása.

A program 2024. évben meghirdetésre kerülő ösztöndíjpályázatai a felsőoktatásban részt vevő hallgatói, kutatói kiválóságot támogatják olyan – alapképzésben, mesterképzésben vagy doktori képzésben részt vevő – hallgatók, valamint fiatal oktatók, kutatók támogatásával, akik a felsőoktatási intézményben eredményes kutatási és alkotói tevékenységet folytatnak.

A potenciális EKÖP-pályázók meg tudják kezdeni a pályázat előkészítését, lévén a benyújtási határidők a korábbi évek (ÚNKP és KDP pályázataihoz képest) várhatóan rövidebbek lesznek.

 

Pályázati felíhvás hamarosan az alábbi linken:

https://uni-pannon.hu/ekop