Pannon Egyetem Zalaegerszegi Egyetemi Központ

Online idővonal az egerszegi közgazdászképzés 50 éves jubileuma alkalmából

Idővonal az 50 éves jubileumra

Online idővonalon tekinthető meg a GKZ és jogelődeinek 50 éves története a kihelyezett tagozat 1971-es indulásától (de valójában már az azt 1969-től előkészítő intézkedésektől) a GKZ 2021. évi integrációjáig a Pannon Egyetem Zalaegerszegi Egyetemi Központba.

Story - Hogyan készült az idővonal?

A GKZ 2021-ben ünnepelte volna a jogelőd intézmény alapításának 50 éves jubileumát. Sajnos a koronavírus-járvány és a kapcsolódó korlátozások gyors változásai - valamint részben a modellváltással kapcsolatos intézményi elfoglaltságok -  lehetetlenné tették egy nagyobb ünnepség lebonyolítását.

A könyvtár a 2021. évi munkatervében kiemelt feladatai közé vette a "Könyvtári hozzájárulás a zalaegerszegi közgazdászképzés 50. évfordulójának megünnepléséhez" megnevezésű célkitűzést. Ehhez egyrészt korábbi tapasztalatai szolgáltatták a hátteret, mivel 1996-ban közreműködött a 25 éves jubileumhoz, majd 2011-ben a karrá váláshoz és a 40 éves jubileumhoz kapcsolódó, intézményi fotóanyagra és intézménytörténeti vonatkozású sajtóközlésekre alapuló kiállítások megszervezésében, de jelentős szerepet vállalt az eddig megjelent iskolatörténeti kiadványok szerkesztésében is. Másrészt a könyvtárosok már régóta gyűjtik a zalaegerszegi képzőhelyre vonatkozó médiaközléseket - kezdetben ez csak sajtócikk-kivágatok megőrzését jelentette, de 2007-ben elkezdtük az online források gyűjtését is. Ez a törekvés szervezeti múlt megőrzésére egyrészt szakmai elődeinktől ered, de hatással volt rá Dr. Halász Imre ny. főiskolai tanár, a BGE professor emeritusa, aki dékánként is szorgalmazta az intézménytörténeti források gyűjtését, feltárását és minél szélesebb körű felhasználását.

Az 50 éves évfordulóhoz kapcsolódóan a könyvtár kölcsönzőtéri folyosójának falfelületére egy idővonalat terveztünk és ennek online változatát is meg akartuk valósítani, valamint az egyetemi repozitórium „Történet” alrepozitóriumában 500 intézménytörténeti rekordot szerettünk volna létrehozni. A Covid-korlátozások miatt a fizikai idővonal kivitelezéséről lemondtunk és az ambíciózus rekordépítésre szánt idő jelentős részét is más feladatok vitték el, így az online idővonal elkészítése lett az elsődleges cél. Ennek megvalósítása fiatal kollgánkra, Szekér Ármin könyvtárosra hárult, aki az iskolatörténeti médiafigyelést és a kapcsolódó források gyűjtését, archiválását végzi. Áttekintette a weben elérhető nyílt forrású, webalapú idővonal-alkalmazásokat és a lehetőségek közül a brazíliai Frotalezában élő Elton Mesquita 2017-ben készített idővonal-keretére esett a választása. Ez a CodePen közösségi fejlesztőkörnyezet webhelyén található, ahol a tagok elsősorban a HTML, CSS és JavaScript front-end nyelvekkel dolgoznak. Az idővonalhoz készült JavaScript részben egy másik fejlesztőtől, Dawid Walsh-től származik. Természetesen a megjelenítés egyes elemeit, mint a színeket, betűtípust stb. saját témánkhoz kellett igazítani.

Online idővonal az 50 éves jubileumraKollégánk a jelenlegi online idővonalon - amit a jövőben javítani és bővíteni szeretnénk - összesen 172 esemény forrását használta fel és 226 képpel illusztrálta (részben intézményi készítésű fotókkal, részben a sajtócikkekben megjelent fotókkal). A források kiválasztása nagy munka volt, cikkek százait kellett áttekinteni a válogatás során, hiszen minél sokoldalúbban kívántuk bemutatni az intézmény múltját. A tartalom alapjául főként a kapcsolódó sajtóközlések (elsősorban a Zalai Hírlap cikkei), valamint Dr. Tóth József ny. intézetigazgató "Egerszegi Számviteli" című könyve szolgáltak. Sajnos az illusztrációként használt intézménytörténeti fotóanyaghoz nem készültek feljegyzések, az ábrázolt eseményt és időpontját így nagyon nehéz azonosítani. Emiatt - ahogy az idővonal nyitóoldalán is felhívjuk a figyelmet - a fotóanyag "nem feltétlenül kapcsolódik az idővonal adott évéhez, inkább egyfajta vizuális "hangulati" aláfestése a lepergő esztendőknek, melyek során több, mint tízezer hallgató vált felsőfokú gazdasági szakemberré Zalaegerszegen."

A GKZ és jogelődeinek "történeti időszámítása" 1971-től, az első évfolyam indulásától kezdődik, de 1969-ből és 1970-ből is bemutatunk egy-egy hírt a zalaegerszegi gazdászképzés létrejöttének oktatáspolitikai előzményeiből.

Kellemes bolyongást kívánunk az idővonalon lepergő esztendők eseményei között - és nosztalgiázást azoknak, akik valamilyen módon részesei voltak első ötven évünknek... Kattints a képre, majd a "Jubileum 50" oldalon görgess az idővonalhoz és már kezdődhet is az utazás!


[Összeállította: Szabó G. Tibor főkönyvtáros]