Pannon Egyetem Zalaegerszegi Egyetemi Központ

Szakdolgozatunk (ön)ellenőrzése - biztos ami tuti!

keep_calmVégső átnézés az elektronikus beadás előtt! Egyéni konzultációs lehetőség a könyvtár munkatársaival. Utolsó simítás szakdolgozat-készítőknek  és TDK- vagy szemináriumi dolgozatíróknak...

Már az írás közepén vagy végén tartasz, de elbizonytalanodtál? Ellenőrizned kell a forrásokat? Biztos akarsz lenni, hogy mindent jól csináltál? Van tippünk, hogy hová fordulhatsz! Oszd meg velünk az aggályaidat, kérdezz bátran "butaságokat"! Hidd el, mindenre van megoldás!

A kar elvárásaiból kell kiindulni, a tájékoztatókat és ajánlókat célszerű átnézni, melyek a honlapon olvashatóak:

CSEKKOLD MAGAD!

Készült egy önellenőrzést segítő lista Excelben a számodra. El sem hinnéd, mennyi mindent célszerű megvizsgálnod - no és persze szükség esetén kijavítanod - annak érdekében, hogy igazán profi munkát adj ki a kezedből (illetve laptopodból)...

 

Egyéni konzultációs lehetőség könyvtári munkatársakkal a formai megfelelőségről, hivatkozásokról és az irodalomjegyzék elkészítéséről

Amennyiben a dolgozatíró kérdéseinek megválaszolása a 15 percet meghaladja, előre egyeztetett időpontban egyéni konzultációs lehetőséget biztosítunk online módon is (Teams vagy Google Meet alkalmazással). Ennek keretében együtt átnézhetjük a dolgozatot, észrevételeket, javaslatokat fogalmazunk meg és megmutatjuk, hogyan kellene javítani, szakszerűbbé tenni az irodalomjegyzéket.

Évről évre kínáljuk ezt a lehetőséget, de sajnos csak kevesen élnek vele, pedig a beadott dolgozatokon látjuk, hogy mennyire szükség volna rá. Viszonylag kevés időbefektetéssel jelentősebben is javítható volna a hivatkozások és az irodalomjegyzék minősége, a szöveg tördelése, az ábrák alkalmazása stb.

Ha érdekel a lehetőség, vedd fel a kapcsolatot a könyvtárosokkal elérhetőségeinken!

 

Tanácsok a végső ellenőrzéshez

Formai szempontból ellenőrizni kell (a követelményrendszer alapján!)

 • a teljes beadandó szöveget,
 • a terjedelmi korlátokat és elvárásokat,
 • a főszöveg és a járulékos részek meglétét és sorrendjét,
 • a címoldal alapadatait,
 • az oldalszámozást,
 • az oldalak megfelelő sorrendjét és hiánytalanságát,
 • a tartalomjegyzéket (tartalomjegyzék és fejezetcímek egyezőségét!),
 • a hivatkozások, (láb)jegyzetek, idézetek egységességét, pontosságát,
 • a függelék meglétét és tartalmát,
 • a táblázatok és ábrák jegyzékét,
 • az irodalomjegyzék meglétét, teljességét, pontosságát,
 • a belső utalásokat,
 • a jegyzetszámok és oldalszámok helyességét,
 • a kiemelések és bekezdések helyes használatát.

Tartalmi szempontból ellenőrizni kell (a konzulensek javaslatainak, elvárásainak maximális figyelembe vételével!)

 • a cím és tartalom egybeesését,
 • a dolgozat tagolását, a bevezetés – tárgyalás – összegzés helyes arányait,
 • a munka egységességét,
 • a téma, az üzenet világos megfogalmazását,
 • a hipotézis és konklúzió egyezését,
 • a választ a felvetett problémára,
 • a választott módszerek magyarázatát,
 • a logikai vonalvezetést,
 • az önellentmondásokat,
 • az egybe tartozó részek szétszórtságát,
 • a szükséges kiegészítéseket,
 • az oda nem tartozó részeket,
 • a tartalmi ugrásokat és felesleges részeket,
 • a fejezetek egymáshoz illeszkedését,
 • a kulcskifejezések definícióját,
 • a kétértelmű vagy túlságosan hosszú mondatokat,
 • a terminológia helyes használatát,
 • a tudományos írás minimális stiláris követelményeit.

Hasznos módszer: pár nap szünetet hagyni a befejezés és a beadás között és családtaggal vagy ismerőssel elolvastatni a szöveget, meghallgatni a javaslatokat, észrevételeket. Olyan elütéseket, hibákat fedezhetnek fel, amin a dolgozatíró szeme simán átsiklik…

Az összeállítás az alábbi kötetek alapján készült:

Gyurgyák János: A tudományos írás alapjai : útmutató szemináriumi és tudományos diákköri értekezést, szakdolgozatot és disszertációt íróknak. Budapest : Osiris, 2019. ISBN 978 963 276 349 1

Majoros Pál: Tanácsok, tippek, trükkök, nem csak szakdolgozatíróknak avagy A kutatásmódszertan alapjai. Budapest : Perfekt, 2011. ISBN 978-963-394-803-3

Az önellenőrzést segítő Excel listán szereplő kérédsek többségének forrása:

Kovács László: Szakdolgozatírás lépésről lépésre. Marketing. Szombathely: Savaria University Press, 2019. ISBN 978-615-5753-37-4