Pannon Egyetem Zalaegerszegi Egyetemi Központ

Statisztikai adatforrások

2020 04 15 stat OldalsávA statisztikai adatok ma már életünk szerves részét képezik, nem nélkülözheti őket egy kutató, de akár egy dolgozatíró sem. Nem mindegy azonban, hogy honnét és milyen adatokat használunk fel.

A statisztikai adatok ma már életünk szerves részét képezik, nem nélkülözheti őket egy kutató, de akár egy dolgozatíró sem. Számokkal támaszthatjuk alá a tényeket és a számsorozatok mutatják meg a folyamatok alakulását, a primer adatok összefüggéseit. Nem mindegy azonban, hogy honnét és milyen adatokat használunk fel.

A hallgató az alábbi tantárgyak keretében tanulhatja meg a statisztika elméletét:

 • Általános statisztika 1
 • Általános statisztika 2
 • Statisztika 2
 • Statisztika alapjai
 • Statisztika és valószínűségszámítás alapjai

 

 

A gyakorlatban pedig az összes gazdasági tantárgynál alkalmazhatja:

 • Adatelemzés, többváltozós adatelemzés 2
 • Projekt előkészítés és tervezés
 • Számítógépes adatelemzés
 • Üzleti elemzés
 • Üzleti statisztika

Összeállításunkban néhány könnyen elérhető, megbízható forrás szerepel

Előtte azonban néhány gondolat a statisztika hétköznapi és tudományos alkalmazásáról:

 • „Mindenki ismeri a szólást, miszerint "statisztikával mindent be lehet bizonyítani", ez azonban csak akkor igaz, ha a statisztikát rosszul, nem megfelelően használják.” (Stuart Sutherland: Irracionalitás. Gondolkodásunk tévútjai Budapest: Noran Libro Kiadó, 2010. p. 218.)
 • „A statisztikailag szignifikáns eredmény afféle nyom (...): olyan helyet mutat, ahová érdemes kutatói energiát fordítani. A szignifikanciateszt a nyomozó, nem a bíró.” (Jordan Ellenberg: Hogy (ne) tévedjünk. A mindennapi élet rejtett matematikája. Budapest: Park Könyvkiadó, 2017. p. 198.)

Ingyenesen elérhető adatbázisok

 2020 04 15 stat 3

 

 

 KSH Tájékoztatási adatbázis – keresés a legfrissebb, Magyarországra vonatkozó statisztikai adatok között; a KSH által gyűjtött, illetve más szervezetektől átvett adatok, mutatók; a szakstatisztikákat témák szerinti bontásban, táblarendszerben találhatjuk – 1. Népesség, népmozgalom; 2. Társadalom; 3. Általános gazdasági mutatók; 4. Gazdasági ágazatok; 5. Környezet; 6. Területi adatok; 7. Nemzetközi adatok; a használatot felhasználói kézikönyv segíti

 

2020 04 15 stat 4

 

 

 

KSH Digistat adatbázis - intézmények, területek és témakörök szerint böngészhető online statisztikai kiadványok

2020 04 15 stat 5

 

 

 

EuroStat - az Európai Unió Statisztikai Hivatalának oldala, ahol az Unióval és a tagállamokkal kapcsolatos statisztikai adatok elérhetőek el ingyenesen- rendszeresen frissülő adattáblák és elektronikus kiadványok tematikus bontásban vagy egyszerű és összetett kereséssel, angol, német és francia nyelven

2020 04 15 stat 6

IMF eLibrary – a Nemzetközi Valutaalap (International Monetary Fund) elektronikus könyvtára; adatbázisában az IMF kiadványai és statisztikai adatai között van lehetőség keresni

2020 04 15 stat 7

 

 

 

OECD Stat - statisztikai adatok tematikus bontásban az OECD tagállamairól és néhány kiválasztott nem-tagállamról; használói útmutató (OECD - Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet nemzetközi gazdasági szervezet, párizsi székhellyel), Magyarország 1996 óta a tagja

 

2020 04 15 stat 8

 

 

 

IMD World Competitiveness Online – IMD - (International Institute for Management Development) gazdaságkutató és vezetőképző intézet 1989-ben indult, egyedálló adatbázisa a nemzetközi versenyképességről amely több mint 330 kritérium alapján 63 országot rangsorol aszerint, hogy az országok mennyire képesek olyan gazdasági környezetet kialakítani és fenntartani, amely a vállalkozások piaci versenyének kedvez; a rangsor elkészítésekor hivatalos statisztikákra és az IMD szakértőinek adataira támaszkodnak; szintén listát készítenek a digitális versenyképességről és a kiválóságról

 

2020 04 15 stat 9

 

 

 

MarketLine – sokoldalú üzleti információs adatbázis, 100 ezernél több cégprofil, 6 ezernél több iparági profil, és több mint 200 országprofil, esettanulmányokkal és primer és szekunder kutatási jelentésekkel, valamint 60 ezernél is több friss üzleti hírrel; részletes felhasználói kézikönyv segíti az eligazodást; az adatbázis böngészése regisztrációhoz nem, de a hozzáférés előfizetéshez kötött

 

2020 04 15 stat 10

 

 

 

FAOSTAT - mezőgazdaság és élelmezés témakörben az egyik legnagyobb statisztikai adatbázis; 245 ország idősoros adatai a termelésről, a fogyasztásról, a kereskedelemről, a táplálkozásról, a halászatról, az erdészetről, a népességről és a földhasználatról; az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezetének adatbázisa 1961-ben indult

 

2020 04 15 stat 11

UNECE - strukturált statisztikai adatok - témakörök, időpontok és országok szerint böngészhetőek; -UNECE – az ENSZ Európai Gazdasági Bizottsága; 1947-ben alapították abból a célból, hogy a páneurópai gazdasági integrációt elősegítse. alapelveket, normákat fektet le a különböző régiók együttműködését elősegítve; tevékenységi, tapasztalati köre kiterjed a kereskedelemre és a szállítmányozásra is

 

2020 04 15 stat 12

 

 

 

Országos Bírósági Hivatal statisztikai adatai – az OBH a bíróságok ügyforgalmáról, az ügyek elintézésének módjáról, a befejezett és a még folyamatban lévő ügyek időtartamáról; valamint a jogerősen határozattal befejezett büntetőügyek vádlottjairól gyűjt statisztikai adatokat

 

2020 04 15 stat 13

 

 

 

Egységes Hírközlés-, Média- és Mozgókép-Statisztikai Adatbázis – az adatbázis a hírközlési szektor és a média helyzetét a gazdasági adatok; a távbeszélő szolgáltatás; a mobil távközlési szolgáltatás; a műsorszórás; a műsorelosztás; a posta; az informatika, internet; a hatósági tevékenység; a médiafigyelés; médiaszolgáltatás és a mozgókép statisztikák adatain keresztül mutatja be; az adatok összehasonlíthatóságát, használhatóságát nemzetközi kitekintés segíti; az adatok forrása: az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program (OSAP) keretében gyűjtött, a szolgáltatóktól beérkezett információk + NMHH (és jogelődjei) tevékenysége során keletkezett egyes statisztikai adatsorok

 

2020 04 15 stat 14

 

 

 

ITC Trade Map Statistics- világkereskedelmi statisztikák nemzetközi üzletfejlesztéshez; 220 ország és földrajzi terület, valamint 5.300 termék adatai; havi, negyedéves és éves kereskedelmi adatok import-export vállalatok, export-teljesítmény mutatók, nemzetközi kereslet, növekedési ütem, és piaci részesedés, alternatív és versenyképes piacok témában – táblázatok, grafikonok és térképek formájában; természetesen Magyarország export-import adatai is benne vannak részletes számjelekig bontva; az adatbázis nemzeti statisztikai szolgáltatásokból dolgozik, feldolgozásaival azonban világkereskedelmi összehasonlítási lehetőséget nyújt

 

2020 04 15 stat 15

 

 

OECD iLibrary - könyvek, dokumentumok és statisztikák gyűjteménye, illetve átjáró az OECD-elemzésekhez és adatokhoz

 

2020 04 15 stat 16

 

 

 

Statista – a világ egyik legnagyobb statisztikai adatbázisa; 21 témakör (pl. média, üzleti élet, pénzügy, politika) mennyiségi adataihoz nyújt közvetlen hozzáférést – cégek, kutatók és szakemberek számára egyaránt. Több mint 1,5 millió statisztikai adat (előrejelzés, dokumentáció, jelentés és infografika) érhető el összesen 80.000 témában, több mint 170 iparágban, több mint 22.500 forrásból. A platform kombinálja a gazdasági adatokat, a közvélemény-kutatásokat és a demográfiai trendeket.

Ingyenes regisztrációval hozzáférhető tartalmak:

- alap-statisztikák

- letöltés PDF és PNG formátumban

- Tények és adatok a Corona-vírusról

 

2020 04 15 stat 17

 

 

 

StatOkos - Statisztikai és Módszertani Adatbázis; a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Pszichológiai Intézete és a Statokos csapatának összefogásával