Pannon Egyetem Zalaegerszegi Egyetemi Központ

Módosult a Könyvtárhasználati Rend! Frissített szabályozás, változó lehetőségek

Rules board (1280 pix from geralt, Pixabay)A PE ZEK Könyvtára Könyvtárhasználati Rendjének módosítását a PE ZEK Egyetemi Központ Tanács a 2022.10.17-én tartott ülés 2. napirendi pontjának keretében tárgyalta. A dokumentum karbantartásáért felelős irányító főkönyvtáros több változtatási javaslatot épített be a következő célokkal:

          • a változó használói szokásokhoz való alkalmazkodás,
          • a Pannon Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont szabályaival való részleges harmonizáció fenntartása,
          • egyes használati előírások átfogalmazása, szövegezésük finomítása, pontosítása a jobb érthetőség, könnyebb alkalmazhatóság érdekében.

Az Egyetemi Központ Tanácsa 17/2022. (10.17.) sz. határozatával, nyílt szavazással egyhangúlag elfogadta a módosítást.

A legfontosabb változások a következők és 2022.10.18-tól alkalmazzuk (egyetlen kivétellel):

Nyitvatartási időa szorgalmi időszak hétfőtől csütörtökig alkalmazott nyitvatartása 16.00 órára rövidült, megszűnt 17.00 óráig tartó ügyeleti nyitvatartás (azonos lett a tanszünetivel). Ezt a változtatást a 16.00 utáni időszak kihasználatlansága indokolta, valamint energiamegtakarítást is eredményez (kb. 52 órányi áramfogyasztás csökkenés). Az új, rövidebb nyitvatartást csak 2022.11.01-től alkalmazzuk. Felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy a változtatás miatt az eddig kiadott olvasójegyek hátoldalán szereplő nyitvatartási információ érvényét vesztette.

Beiratkozási díj – 400 Ft/év helyett ingyenes lett a PE levelezős hallgatóinak könyvtári beiratkozási (tagsági) díja. A változtatást az indokolta, hogy a nappalis hallgatók ingyenes tagságától való eltérés nem kellően megalapozott, ráadásul a levelezősök könyvtári hozzáférése egyébként is nehezebb.

Napijegy - a beiratkozás nélkül igénybe vehető, de napijegyhez kötött szolgáltatások ára  500 Ft-ra emelkedett a korábbi bruttó 300 Ft-ról, a következő szolgáltatásokhoz: e-szakdolgozatok olvasótermi kutatása (betekintés), számítógép-használat a díjtalan használatú katalógus-számí­tógépek igénybevételén túl, továbbá eseti szakirodalmi tájékoztatás valamely téma szakirodalmi forrásaira vonatkozóan. A változtatást a megnövekedett költségek indokolták. A napijegy azok számára lehet kedvező megoldás, akik csak évente egy-két alkalommal használják az említett szolgáltatásokat és a kölcsönzést nem kívánják igénybe venni, valamint tagdíjkedvezményre nem jogosultak.

Nyomtatás és fénymásolásmegszűnt a térítéses nyomtatás és fénymásolás, helyette térítésmentes, limitált reprográfiai szolgáltatást biztosítunk az Egyetemmel jogviszonyban állóknak (hallgatóknak és munkatársaknak) az olvasószolgálat által meghatározott kapacitás erejéig, szürkeárnyalatos kivitelben, A3 méretig. A térítésmentes reprográfiai szolgáltatás regisztrációhoz kötött (regisztrált adatok: felhasználó neve, teljesítés napja, oldalak száma és mérete). A regisztrációt az igénybe vevőnek aláírással kell igazolnia. A változtatást a reprográfiai bevételeket meghaladó jogdíjfizetési kötelezettség megszűntetése indokolta (a reprográfiai bevétel 2020-ban fele, 2021-ben pedig csak negyede volt a fizetendő éves reprográfiai jogdíjnak). Persze minden jóban van valami rossz is - a "térítésmentes, limitált" szolgáltatás "madárnyelvű" megfogalmazása azt jelenti, hogy tartanunk kell egy éves másolási keretet, ráadásul figyelembe véve, hogy bármely érintettnek a keretfelhasználás vége felé is tudjuk biztosítani a másolás lehetőségét. Ez nem lesz könnyű, ezért ügyfeleink szíves megértését kérjük, ha pár oldalas cikkeken, könyvrészleteken vagy oktatási anyagokon, pl. prezentációkon kívül nem vállaljuk a nagyobb terjedelmű reprográfiai munkákat. Ráadásul a színes másolási igényeket a jövőben máshol kell megoldaniuk a könyvtárhasználóknak...

Könyvtárközi kölcsönzésa belföldi könyvtárközi kölcsönzés visszapostázási átalánydíjának megfizetése alól mentesülnek az Egyetemmel jogviszonyban állók (hallgatók és munkatársak). Az átalánydíjat számukra a PE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont jogelődével való szabályzati harmonizáció miatt vezettük be egy éve, de a PEKT azóta megszűntette.

Könyvtári tartozásmentesség igazolása – ez a PE hallgatóit és munkatársait érinti, akik esetében egységesebb és következetesebb lett az intézményi jogviszony megszűntetésekor alkalmazott „leszereltetés” keretében a tartozásmentesség ellenőrzése. A változtatást a könyvtári dokumentumvagyon védelmének növelése indokolja, ami egyben a többi könyvtárhasználó hozzáférési érdekeit védi.

Egyes kihasználatlan szolgáltatások megszűntetése – kivezettük a kínált szolgáltatások közül például a térítéses spirálozást és laminálást, valamint a szintén térítéses információkutatást. Ez utóbbit még a 90’-es években a külső, szakmai célú felhasználók (jogi személyek) számára hoztuk létre, de kihasználatlan volt, mivel felhasználóink ingyenes szaktájékoztatás keretében is megkapták a megfelelő támogatást, vagy nagyobb és árban versenyképesebb szolgáltatókhoz fordultak a szélesebb kutatási hátteret igénylő megrendeléseikkel.

Panaszkezelés részletesebb szabályozása - az ügyfélpanaszokra és okaik mielőbbi kiküszöbölésére  eddig is kiemelt figyelemet fordítottunk, de az Egyetem integrált minőség- és környezetirányítási rendszerének bevezetéséhez kapcsolódóan, a szervezeti folyamatok fejlesztése keretében bevezetjük a panaszkezelési nyilvántartást. Ez hosszabb távon jobban elemezhetővé teszi az ide tartozó észrevételeket, ezzel pedig jobb háttérinformációt biztosít a minőségfejlesztési tevékenységnek.

Bízunk benne, hogy a módosítások megfelelően szolgálják mind a könyvtárhasználók, mind pedig az intézményfenntartó érdekeit! Ha úgy tapasztaljuk, hogy valamely változtatás nem érte el a kapcsolódó célokat - különösen felhasználóink elégedettségét -, akkor természetesen ismét módosítjuk a könyvtárhasználat feltételeit.