Pannon Egyetem Zalaegerszegi Egyetemi Központ

Nem csak Húsvétra - gondolatok Tomás Sedlácek művéből

2023 04 06 crosses 671379 960 720 author geralt from pixabayA kereszténység és a közgazdaságtan valószínűleg legfontosabb összefonódását Jézus imájának következő mondatában találjuk: "És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek".1 Ugyanis a görög nyelvű testamentumban a vétekre használt szó egyben adós­ságot is jelent. Ebben az értelemben ezek a szavak - adósság, adós - sok­kal többet mondanak nekünk, mint a "vétek" és az "ellenünk vétkezők" kifejezések. Jézus mondanivalójának volt még egy sokkal mélyebb értelme is. Akkoriban azok, akiknek olyan elviselhetetlenül nagyra nőtt az adósságuk, hogy azt már nem tudták visszafizetni, „adósrabszolgák" lettek.2 Az Ótestamentumban gazdag irodalma van az adósrabszolgaság megváltásának.3 Az Újtestamentum még magasabb szintre emelte ezt a társadalmi intézményt. Valakinek váltságdíjat kellett fizetnie azokért, akik rabszolgasorba kerültek. Ki kellett őket vásárolni, meg kellett őket váltani, vagyis, mo­dernebb kifejezéssel élve, kezességet kellett vállalni értük. A kereszténység kulcsszava a megbocsátás, és ettől lett egyedülálló a nagy világvallások között. Jézusnak az volt a szerepe, hogy megváltsa az emberiséget, megvegyen minket egy adott áron,4 kivásároljon minket az adósságainkból, így menekítsen ki minket a bűn karmai közül, "...hogy adja az ő életét vált­ságul sokakért".5 "Akiben van a mi váltságunk az Ő vére által, a bűnöknek bocsánata az Ő kegyelmének gazdagsága szerint."6  Továbbá: „Kiben van a mi váltságunk az Ő vére által, bűneinknek bocsánata".7 A kor zsidósága akkoriban még állatáldozatokat tartott (mint a bárányáldozat pésahkor), Jézus nekik újfajta szövetséget ajánlott: "És nem bakok és tulkok vére átal, hanem az ő tulajdon vére által ment be egyszer s mindenkorra a szentélybe, örök váltságot szerezve. [...] És ezért új szövetségnek a közbenjárója ő, hog meghalván az első szövetségbeli bűnök váltságáért, a hivatottak elnyerjék az örökkévaló örökségnek ígéretét."8 Más szóval, eljött, hogy „hirdesse az Úrnak kedves esztendejét", a bűnök megbocsátásának, az adósság elengedésének évét.

1Mt 6:12.
2Lásd 3Móz 25:39.
32Móz 21:1-6; 3Móz 25:8-10, 41-42; 5Móz 15:1-6; 12-15.
41Kor 7:23: "Áron vétettetek meg, hogy ne legyetek embereknek szolgái."
5Mk 10:45.
6Ef 1:7.
7Kol 1:14.
8Zsid 9:12-15.

Forrás:
Sedláček, Tomáš: A jó és a rossz közgazdaságtana. A Gilgames-eposztól a Wall Streetig. Budapest : HVG Könyvek, 2012. ISBN 978-963-304-099-7