Pannon Egyetem Zalaegerszegi Egyetemi Központ

Könyvtáros, úton az adatgazdász szakma felé

Library / Data (Gerd Altmann and Reto Scheiwiller from Pixabay)Örömmel adjuk hírül, hogy Szekér Ármin könyvtáros kollégánk felvételt nyert az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Digitális Bölcsészet Tanszéke által első alkalommal indított adatgazdász szakirányú továbbképzésre, melyben a Digitális Örökség Nemzeti Laboratórium és az ELTE Informatikai Kar is közreműködik. A 3 féléves képzésre legalább alapképzésben szerzett oklevél és középfokú (legalább B2 szintű) angol nyelvtudás birtokában lehetett jelentkezni, a jelentkezők kiválasztása kétnyelvű felvételi elbeszélgetés keretében történt.

A gyakorlatközpontú képzés célja, hogy a könyvtár- és információtudomány, a digitális bölcsészet és a könyvtári informatika területein dolgozó szakemberek a digitalizált vagy „born digital” adatok kezelési technikáit magas szinten elsajátítva képesek ezek egyéni, illetve csoportmunkában történő kezelésére, alkalmasak a kezelőrendszerek adatokkal történő feltöltésére és üzemeltetésére. A megszerzendő ismeretek kiterjednek az adatgazdálkodás jogi, informatikai, folyamatszervezési, technológiai feltételeire. Ennek megfelelően a képzés tárgyai felölelik az adatvagyon-gazdálkodást, a nyílt tudományosság elveit és gyakorlatát, adathalmazok automatizált kezelését, a repozitóriumkezelést, adatbányászatot és gépi tanulást stb.

A 2023 szeptemberében induló és várhatóan 2025 elején záruló képzés különlegesnek mondható, hiszen egy most alakuló szakmáraSzekér Ármin a Kisinas táborban, Pepper robottal készíti fel a jelentkezőket, akik képesek lesznek a gyorsan növekedő szervezeti adatvagyont a kapcsolódó technológiai innováció felhasználásával szakszerűen, hatékonyan kezelni. Az új szakma képlékenységét jelzi, hogy az adatgazdász (data manager) tevékenysége az adatkezelő (data steward) és az adatvagyon-gazdálkodási vezető (chief data officer, CDO) szerepével számos átfedést mutat.

Ármin 2019-től dolgozik a könyvtárban, az Eötvös Loránd Tudományegyetem szombathelyi képzési helyén szerzett - alapképzés keretében - informatikus könyvtáros szakképzettséget információbróker és menedzsment specializációval 2020-ban. Alkalmazásának kezdetétől úgy tekintettünk rá, mint szakmai és szervezeti jövőnk zálogára, aki gyökeresen átalakuló hivatásunkat tovább viszi, értékeit megőrzi, gazdagítja intézményünk és azok javára, akiknek információs problémáik megoldásához szakmai támogatásra van szükségük.

Ármin eddig is aktívan fejlesztette ismereteit szakmai tanfolyamokon (pl. digitális kommunikáció a könyvtári partnerkapcsolatokban; angol szaknyelvi ismeretek könyvtárosoknak; a szerzői jog a könyvtárakban; kutatástámogatás könyvtári környezetben: szakirodalmi, tudománymetriai és statisztikai adatbázis-használat), intézményi belső képzéseken (pl. Pepper-programozás) továbbá önképzés keretében. Bízunk benne, hogy kollégánk sikeresen teljesíti a képzéssel járó kihívásokat.