Vezetői köszöntő


Dr. Németh István

stratégiai rektorhelyettes, főigazgató,
egyetemi docens

"Célunk a jövőben is, hogy komoly szerepet tölthessünk be a vidéki közgazdászképzésben és továbbra is egy modern tudást közvetítő, és számtalan lehetőséget tartalmazó mérnökképzést nyújtsunk hallgatóink számára. Egyedi értékteremtő és folyamatos innovációs tevékenységet folytató vidéki felsőoktatási intézmény vagyunk, amelyet kimagaslóan elégedett hallgatók és szorosan együttműködő ipari partnerek jellemeznek. Közösségünket egy közös cél vezérli: jobb világot teremteni az oktatás, a kutatás és az innováció révén. Sokszínűek, vidámak, néha talán furcsák vagyunk, elitek, de nem elitisták és szívesen fogadjuk a tehetséges embereket, bárhonnan is érkeznek hozzánk. A készítők, a cselekvők, a feltalálók és az újítók otthona vagyunk tele ötletekkel és alkotó erővel. Megszállottjai vagyunk a munkánknak, tehetséges és ambiciózus embereket kapcsolunk össze a régióban, hogy hatékonyan szolgáljuk a gazdaságot és felkészítsük hallgatóinkat a dinamikus jövőben való boldogulásra." 


Küldetésünk és víziónk

A Világ a digitalizáció és a hálózatosodás okozta új ipari forradalmát éli, amelyben alapvetően változnak meg a munkák elvégzéséhez szükséges készségek, kompetenciák és a szükséges tudás. A gazdaság - teljesítőképességének fenntartására - egyre fokozódó nyomást gyakorol az egyetemek működésének korszerűsítésére. A Pannon Egyetem ezt a kihívást felismerve alakítja át tudásközvetítő rendszerét, melynek központi eleme a hallgatók egyéni előrehaladását szolgáló, személyre szabott oktatási környezet kialakítása, amely integrálásra kerül az adott szakterület által kiszolgált gazdasági környezetbe az oktatás hatékonyságának és naprakészségének maximalizálására. Elkötelezettjei vagyunk a legmagasabb szintű oktatási kiválóságnak, így úttörő kutatásaink eredményinek az oktatásba történő azonnali beépítésének. Modernizációs fejlesztéseink garantálják célunk elérését, hogy az ország egyik legkiválóbb tudástermelő, tudásszolgáltató, és innovációs HUB-ja legyünk, amely egyaránt támogatja a gyakorlati tudásépítést és a magas színvonalú kutatást. 


Tevékenységünk vezérelvei

Oktatási és kutatási tevékenységünkben az értékközpontú, az innováció-alapú és a társadalmilag felelős szemléletet közvetítjük. Partnereinkkel kölcsönösen előnyös együttműködési formákat alakítunk ki, amellyel hozzájárulunk a közgazdász és a mérnöki életpálya vonzerejének erősödéséhez. Hálózatos formában, optimális forráselosztási elvek alapján működünk. Minőségi szolgáltatásainkkal értéket teremtünk; hallgatóink, partnereink, továbbá a társadalom szereplőinek ismereteit és szaktudását bővítjük, kompetenciáikat fejlesztjük. Teret biztosítunk a hallgatók tehetségének kibontakozásához, melyet egyéni karriermenedzsment szolgáltatásokkal támogatunk. A társadalom felelős szereplőjeként szolgáltatási tevékenységeinkkel a térség társadalmi és gazdasági fejlődését segítjük elő, a gazdasági fejlődésben katalizátor szerepet vállalunk.