Pannon Egyetem Zalaegerszegi Egyetemi Központ

Jogi nyilatkozat

A Pannon Egyetem Zalaegerszegi Egyetemi Központ internetes oldalainak használati feltételeire vonatkozó irányelvek


A Központ a webhelye alatt megjelenő tartalmak használatát csak annak felhasználói tudomásulvételével engedélyezi, hogy a webhelyen megtalálható tartalmak kizárólag a publikus  tájékoztatást szolgálják.

A Központ vagy a webhely tartalmait készítő, karbantartó vagy arra megbízást adó jogi vagy természetes személyek - függetlenül attól, hogy mindenkor a lehető legnagyobb gondossággal kívánnak eljárni a felhasználók érdekében - nem vállalnak semmilyen felelősséget a webhelyen megjelentetett információk (szövegek, grafikus ábrázolások) és szoftverek bármilyen célra való alkalmasságát vagy szavatosságát illetően.

A webhely tartalmai előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

Sem a Központ, sem a vele kapcsolatban álló természetes vagy jogi személyek (ide értve a fenntartó felsőoktatási intézményt)  nem vállalnak felelősséget semmilyen közvetlen, közvetett, véletlen, különleges vagy bármilyen más kárért a webhely mindenkori tartalmával összefüggésben, korlátozás nélkül beleértve a tanulmányok vagy tanulmányi kötelezettségek nem megfelelő teljesítését, elmaradt hasznot, az üzletmenet megszakadásával vagy az üzleti információ elvesztésével és adatvesztéssel kapcsolatos károkat.

A kar életével összefüggő bármely helyszínen, eseményen és időpontban készült és közzétett fényképekkel vagy videofelvételekkel kapcsolatban az érintettektől előzetes hozzájárulás kérésére a többségében nagy számú képszereplő miatt nincs mód, ha viszont azt bármely, a felvételen szereplő személy igényli, a közzétett fotót vagy videofelvételt eltávolítjuk.