Pannon Egyetem Zalaegerszegi Egyetemi Központ

Leltároztunk és ebből az olvasók (szinte) semmit sem "éreztek"

Könyvtári leltározás (illusztráció)Ha nem könyvtárlátogatási uborkaszezon volna, meg sem említenénk, hogy 2023 nyarán teljes körű állományellenőrzést (leltárt) végeztünk. A vonatkozó rendelet szerint a leltározás esetünkben háromévente kötelező és ennek csak minden második alkalommal kell teljes körűnek lennie, így korábbi leltárunk csupán a gyűjtemény 22,25%-ára terjedt ki (ezzel 3738 db dokumentumot érintett). Ezt csak tényként említjük és igazán nem bosszantani kívánjuk a más területeken (pl. a kereskedelemben) dolgozókat, akiknek rendszeresen jelentős időt és energiát kell fordítaniuk a leltározásra.

A 2023.06.26-án kezdődött nyári leltárunk 12127 dokumentumra terjedt ki, összértékük 35,35 millió Ft. Ha a 2009 óta e-formátumban gyűjteményezett 2136 záró- és szakdolgozatot nem számítjuk, közel tízezer fizikai egységet ellenőriztünk (egy egységnek számítva az időszaki kiadványok évfolyamait is, akár 52, akár 2 szám reprezentálja azt). A technológiai hátteret a Huntéka integrált könyvtári rendszerszoftver katalógus moduljának leltározási funkciója biztosította. Mivel a leltározás során a vonalkódok beolvasásához, valamint a példányok leltári dátumbélyegzéséhez minden egyes példányt kézbe kellett vennünk, ez jó alkalom volt a polcrendszer teljes takarítására, portalanítására is. Közben találtunk a dokumentumokban egy-két bennfelejtett levélkét, csokipapírt és egyéb "olvasói relikviát".

A leltár során 56 nyilvántartási hibát azonosítottunk (zömmel a selejtezési jegyzékekhez képest elmarad kivezetéseket, rekordtörléseket), melyek javításait elvégeztük, valamint az egy ideje már kallódóként nyilvántartott példányokból is megtaláltunk párat - sajnos ilyesmi a raktári rend szisztematikus ellenőrzése mellett is előfordul. A könyvtár állományának 76,9%-a szabadpolcos hozzáférésű, néha egy-egy dokumentum nem a megfelelő helyre kerül vissza. Néhány példány viszont végleg elkallódott. A túlnyomóan szabadpolcos elhelyezés mellett kivételes esetekben előfordul a dokumenum regisztáció nélküli elvitele - nem is feltétlenül szándékosan -, valamint az utolsó teljes körű leltár (2017) óta eltelt időszakban legalább 35.000 kölcsönzési/hosszabbítási tranzakció történt, pár adminisztrációs hiba szintén segíthette ezt. A vonakozó rendelet alapján a kimutatott hiány a megengedhető hiány (káló) értékének 5,4 százalékát képviselte - a használati, forgalmi feltételek mellett elkerülhetetlen kezelési veszteségnek tekinthető. A legértékesebb hiányzó mű Chikán Attila "Vállalatgazdaságtan"-ának 2017-ben megjelent 5. kiadása volt, bruttó 4375 Ft beszerzési árral.

Az állomány ellenőrzését nyitvatartás mellett bonyolítottuk le, de az olvasók szinte semmit nem érzékeltek belőle - csak a Zalaegerszegi Egyetemi Központ munkatársai jelentettek kivételt, mivel az általuk munkaeszközként használt tartós kölcsönzésű dokumentumok meglétének igazolásához a példányokat be kellett mutatniuk, ami számukra némi elkerülhetetlen herce-hurcával járt. Következő leltárunk 2026-ban várható - hacsak közben jogszabály vagy intézményi szabályzat változása, netán egyéb ok nem módosítja az esedékességet.

A gyűjtemény számbavétele óhatatlanul felszínre hozta a szakmai jövővel kapcsolatos reflexióinkat. A könyvtárhasználat átalakulása folyamatosan zajlik - a web, majd az okoseszközök megjelenése és használatának elterjedése az összes könyvtártípust érintette, de különösen erősen hatott a felsőoktatási (szak)könyvtárakra, ahol az okatási-tanulási módszerek változása még inkább fokozta a nyomtatott dokumentumok használatának visszaesését, a digitális forrásokra történő átállást. A Könyvtári Egyesületek és Szervezetek Nemzetközi Szövetsége (az IFLA) 2021. évi trendjelentésében megállapította, hogy a lokális fizikai gyűjtemény jelentősége tovább csökken - az erőforrások digitalizálása és az intézmények közötti munkamegosztás lehetőségei miatt ma már nem annyira releváns helyi gyűjteményekről beszélni, sokkal inkább az univerzális forrásokhoz való hozzáférésről. Mi köze van ennek a leltározáshoz? Közel semmi, de "szolgáltatói szemmel" a hálózatba, a digitálisba való teljes(?) könyvtári alámerülés nem pusztán szükségszerűnek, hanem roppant kívánatosnak tűnik. Akkor is, ha egy nyomtatott könyvhöz képest iPad-del tényleg nem lehet hatékonyan agyoncsapni a pestis döglegyeit, ahogy azt "Az utolsó boszorkányvadász" c. filmben Michael Caine megállapította.