Pannon Egyetem Zalaegerszegi Egyetemi Központ

A könyvtár jelenleg a GKZ-n 2009-től elektronikusan benyújtott szak- és záródolgozatokat gyűjti. A 2009-2013 közötti dolgozatok a könyvtári terminálokon, a 2014-től benyújtott dolgozatok a Pannon Egyetem Dolgozat Repozitórium felületén érhetők el. A kutathatóság, hozzáférés eltérő, a következők lehetségesek:

  • a szerzői rendelkezés alapján nyilvános dolgozatok a repozitóriumból teljes szöveggel megjeleníthetők, letölthetők otthonról is [példa - a dolgozatfájl mellett a hozzáférési jogra vonatkozó információ nincs]
  • a szerzői rendelkezés alapján nem nyilvános (korlátozott hozzáférésű) dolgozatok teljes szövege a könyvtárban, a dolgozat terminálokon olvasható (másolási, letöltési lehetőség nélkül) [példa - a dolgozatfájl mellett "Hozzáférés joga: Csak nyilvántartásba vett egyetemi IP címekről nyitható meg" információ olvasható]
  • a dolgozatban érintett gazdálkodó szervezet jóváhagyott kérelme alapján a kutatási embargós (titkosított) dolgozatok az embargó ideje alatt nem elérhetők, csak a bibliográfiai adatok és 2015-től a szerzői összefoglalók ismerhetők meg [példa - a dolgozatfájl mellett "Hozzáférés joga: Csak az archívum karbantartója nyithatja meg (titkosított dolgozat - engedéllyel)" információ és a határidő dátuma olvasható]

A gyűjtemény célja

A gyűjtemény célja a dolgozatok hosszú távú megőrzésén túl a hallgatók, új szakdolgozók, illetve bizonyos esetekben az oktatók kutatómunkájának elősegítése a dolgozatok kutathatósága révén. Az új szakdolgozók a gyűjtemény dolgozataiból
- tapasztalatokat szerezhetnek a választandó vagy a választott téma helyi publikáltságáról (kutatott-e, mely területeit tárgyalták a kérdéskörnek vagy a választott cégnek/szervezetnek, milyen mélységben stb.),
- mintát kaphatnak a téma kifejtéséről (szakszerűség, teljesség, stílus, elemző ill. leíró jelleg, következtetések, az egyes részek arányai stb.),
- megismerhetik a szerkezeti-formai megoldásokat (a téma tárgyalásának struktúrája, fejezetek, alfejezetek stb. tagolása, illusztráltság, műszaki kivitelezés, esztétikai hatás).


Könyvtári dolgozat terminálokon történő kutatás feltételei

konyvtar dedikalt munkaallomasok2022A nem nyilvános (korlátozott hozzáférésű) dolgozatok helybeli kutathatásának feltételei:
- érvényes könyvtári tagság vagy napijegy váltása,
- statisztikai célú adatszolgáltatás a kutatásról (a felhasználónak a használat végén be kell jelentenie a megtekintett dolgozatok számát),
- használati szabályok betartása, különös tekintettel a szerzői jogokra.

A másolatkészítést nem engedélyezhetjük az olvasónak (ide értve az összes másolatkészítésre, képi rögzítésre alkalmas technikát). Tilos a dolgozatok kutatásának ideje alatt külső adathordozók csatlakoztatása, a képernyőképek bármiféle eszközzel, eljárással történő rögzítése (ide értve a vágólapozást és digitális fényképezést is), valamint a szakdolgozatfájlok védelmét biztosító műszaki eljárások (pl. tűzfalbeállítások, port tiltások) kijátszása vagy az arra tett kísérlet.

A dolgozatból történő kisebb terjedelmű jegyzetelés nem sérti a szerzői jogi előírásokat, de a szokásos idézések leghosszabb terjedelmét, kb. fél oldalt meghaladó) kéziratos másolása nem engedélyezett. A szakdolgozat nem minősül nyilvánosságra hozott műnek, a rá vonatkozó minden joggal a szerző rendelkezik, ide értve a többszörözés jogát is (1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról, 18. §). Kivételt a szerző írásbeli rendelkezése alapján a nyilvános (web publikus) szakdolgozatok képeznek, melyek szabadon letölthetők.

Tudományos, jogi és morális követelmény a kutatott dolgozatokban szereplő információk felhasználása esetén a pontos forráshivatkozás. A hivatkozás szükségességéről egy rövid kis videót itt találsz. Nem csupán az idézőjelek elhagyásával történő, hivatkozás nélküli szövegátvétel minősül plágiumnak, de a forrásszöveg kisebb-nagyobb átfogalmazásának hivatkozás nélküli közlése is. Hivatkozások esetében általában azt az forrásközlési módot kell követni, melyet a publikáció befogadója (oktatási intézmény, kiadó stb.) megkövetel.

Példa online hozzáférésű szakdolgozat hivatkozására az irodalomjegyzékben (a keltkezési év kiemelésével és a megtekintés dátumának közlésével):

BACSI Mihály (2022): A közösségi finanszírozás helyzete Magyarországon [online szakdolgozat]. Zalaegerszeg : Pannon Egyetem Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg. [megtekintve 2022.04.20.] Hozzáférés: https://perepo-dolgozat.uni-pannon.hu/id/eprint/25902/1/bacsi_mihály_2022jan_publikus.pdf

A szövegben a felhasznált forrást Harvard-módszerrel célszerű jelölni, pl. (Bacsi 2022) vagy idézetnél az oldalszám jelölésével is, pl. (Bacsi 2022:16). A "megtekintve" közlésnél az olvasás, használat valós dátumát kell beírni. Segítségre van szükséged? Fordulj bizalommal a könyvtár munkatársaihoz!

 


Szakdolgozatok keresése a repozitóriumban

A szakdolgozatok főbb adatai (pl. szerző, cím, téma) a könyvtár katalógusában is kereshetők (ha csak dolgozatok érdekelnek, válaszd az összetett keresés funkciót és feltétlenül állítsd be a keresés egyik szempontjaként az információhordozót, ennek típusául pedig a szakdolgozatot). Jobb megoldás, ha közvetlenül a Dolgozat Repozitóriumban keresel - itt van lehetőség Google-jellegű egymezős keresésre (pl. beírod a keresett kifejezést). Legjobb, ha a repozitórium nyitólapjáról elérhető Keresés a repozitóriumban funkciót használod. Itt számos keresési lehetőséget választhatsz: cím szava, tárgyszó, képzési szint (ha pl. csak alap- vagy mesterképzéses szakdolgozatok érdekelnek, de a felsőoktatási szakképzés záródolgozatai nem). Hasznos lehet a "Hozzáférés szintje" szerinti halmazszűkítés - ha otthonról kutatsz, csak a nyilvános hozzáférésűeket tudod olvasni, ilyenkor célszerű lehet a "Nyilvános" opciót bejelölni.