Pannon Egyetem Zalaegerszegi Egyetemi Központ

A könyvtár munkatársai által szerkesztett Médiatükör célja, hogy tájékoztatást nyújtson a fenntartó zalaegerszegi oktatási intézménnyel összefüggő médiaközlésekről. Az online információkhoz közvetlen kapcsolatot (linkeket) biztosítunk. Egyes írásokban tanintézményünk a főszereplő, míg más közlésekben csak csekélyebb mértékben érintett. Akadnak olyan közlések is, melyek az intézményi helyszín, esetleg hallgatói vagy munktársi teljesítmény bemutatása miatt fontosak - utóbbiak nem feltétlenül kötődnek az intézményhez (pl. közéleti szerepvállalás, sporteredmények, kitüntetések), de a személyi kapcsolat miatt mégis fontosak. Mindegyik forrásban található olyan vonatkozás, amit megismerésre és megörökítésre érdemesnek tartunk az intézménytörténeti kutatás számára.

Médiaközlések évenként:

2023. év * 2022. év * 2021. év * 2020. év * 2019. év * 2018. év * 2017. év * 2016. év * 2015. év * 2014. év * 2013. év * 2012. év


Bővebben...

Zalai Hírlap cikk, 2022.07.16.1971-től, a Pénzügyi és Számviteli Főiskola zalaegerszegi tagozatának alapítástól gyűjtjük azokat a nyomtatott időszaki kiadványokban - és  később az online médiában is - megjelent közleményeket, melyek tartalmi szempontból kapcsolatban állnak a tanintézménnyel. Tartalmi kapcsolat alatt a szervezet működésének megannyi vetületét értjük -  ballagást, évnyitót, diplomátadót, diákrendezvényeket, előadásokat, konferenciákat, neves személyek látogatását és egyéb eseményeket.

A feltárás "árnyékos oldalát" azok a források adják, melyek jobbára formálisan kapcsolódnak az intézményhez, érdemi információt lényegében nem nyújtanak róla: ilyenek például a csupán "helyszínük" szerint a szervezethez kötődő események, programok. Ezeket a lényegtelen tartalmi kapcsolat miatt - elkerülendő az iskolatörténet "felhígulását" - gyakran mellőztük. Némelyeket azonban - pl. egyes hirdetéseket vagy illusztrált írásokat - e koncepció ellenére mégis feltártunk, mert a bennük szereplő adatok vagy képi információk érdekes adalékai az intézménytörténetnek (pl. egy pótfelvételi hirdetése adott évben az intézmény beiskolázásának alakulását, a bekerülési lehetőségek megítélését árnyalhatja).

A médiaközlések az iskola életét, "rítusait", jelentősebb eseményeit és fejlődési állomásait, néha pedig fordulópontjait tükrözik. Tanévnyitók, szorgalmi- és vizsgaidőszakok, záróvizsgák, ballagások, diplomaosztók, felvételik, vezetői riportok, tudományos konferenciák és más rendezvények váltják egymást, az oktatáspolitikai, makrogazdasági vagy munkaerő-piaci változások sodrában lüktető iskolaélet minden lényeges mozzanata nyomon követhető. Panorámája egy vidéki felsőoktatási tagintézmény sikerekben bővelkedő, de bizonytalanságokkal és küzdelmekkel is terhes történetének.

Míg a Médiatükör lényegében a gyors informálást szolgálja, 2021 őszétől új módszerünk és eszközünk is van a gyűjteményezett források reprezentációjára - elkezdtük a Történet Repozitórium építését. Ezzel más felsőoktatási intézmények jó példáját követjük, melyek évekkel korábban megteremtették az adatbázisban történő forrásgyűjtést és legalább a tárgyszavas kereshetőség biztosítását (ilyen például az SZTE UnivHistória). A Történet Repozitóriumban jelenleg még igen szerény - 500 alatti - rekormennyiség érhető el és szerzői jogi okokból csak 9% a nyílt hozzáférésű tartalom, de bízunk benne, hogy egyre hasznosabbá válik a múltunk iránt érdeklődők számára.