Pannon Egyetem Zalaegerszegi Egyetemi Központ

SZOLGÁLTATÁSOK LÁTOGATÓINKNAK

A mindenkor érvényes használati feltételeket a Könyvtárhasználati Rend és az eszközhasználati tájékoztató részletezi. A pontosabb tájékozódás érdekében és a félreértések elkerülése végett célszerű elolvasni a dokumentumokat.

Beiratkozás nélkül minden könyvtárhasználót ingyenesen megillető alapszolgáltatások:
a) könyvtárlátogatás (belépés a használók számára biztosított terekbe),

b) szabadpolcokon elhelyezett dokumentumok helyben történő használata,

c) felvilágosítás a könyvtár és a hazai könyvtári rendszer szolgáltatásairól,

d) a könyvtár elektronikus katalógusának használata az erre kijelölt számítógépeken és e használat mentorálásának igénybevétele,

e) a könyvtár térítéses nyomtatási szolgáltatásának igénybevétele az erre kijelölt számítógépeken és e szolgáltatás támogatásának igénybevétele,

f) a könyvtár nyílt wifi hálózatának használata.

A könyvtár az ingyenes szolgáltatásokat igénybe vevő könyvtárhasználónak a természetes személyazonosító adatait és lakcímét statisztikai célból regisztrálhatja. [Jogszabályi felhatalmazás: 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 56. § (3) bekezdés.]

Tagsággal nem rendelkező látogatók 500 Ft-os napijegy fizetésével igénybe vehetik a további szolgáltatásokat is:

a) digitális szakdolgozatok kutatása,
b) bármely olvasói számítógép használata,

c) önkiszolgáló szkennelés (a szerzői jogi feltételek betartása mellett),

d) szakirodalmi tájékoztatás a gyűjtemény használatához, eseti kutatástámogatás,

e) minden dokumentumtípus helyben történő használata (ideértve a zárt elhelyezésű hangzó- és e-dokumentumokat is),

f) a könyvtár által hozzáférhető ingyenes vagy egyetemi előfizetésű adatbázisok használata,

g) digitális alkalmazások és az infokommunikációs eszközhasználat mentorálásának igénybevétele.

Tagsággal nem rendelkező látogatóknak a könyvtár nem kölcsönöz.


SZOLGÁLTATÁSOK BEIRATKOZOTT TAGJAINKNAK

Az érvényes könyvtári tagsággal igénybe vehető szolgáltatások magukba foglalják a látogatóknak biztosított alap- és napijegyes szolgáltatásokon túl az alábbiakat:


a) kiemelt szaktájékoztatás a kutatómunkához, szakkollégiumi és TDK tevékenységhez, MTMT szerzői feladatokhoz,

b) kölcsönzés, egyidejűleg legfeljebb 7 db dokumentumra (a mellékleteket nem beszámítva),

c) könyvtárközi kölcsönzés (a konkrét feltételektől függően ingyenes vagy térítéses), egyidejűleg legfeljebb 5 dokumentumra,

d) kölcsönzési előjegyzés (e-mail útján történő teljesítési értesítéssel),

e) e-book olvasó eszköz kölcsönzése.

A beiratkozott tagok a könyvtár térítéses szolgáltatásait (lásd a látogatóknál felsoroltakat) a meghirdetett vagy egyedi megállapodás szerinti térítés ellenében vehetik igénybe.


TÉRÍTÉSES SZOLGÁLTATÁSOK

A könyvtár térítéses szolgáltatásai a meghirdetett egységáron vagy egyedi megállapodás szerinti térítés ellenében vehetők igénybe. Jelenleg az alábbiakat biztosítjuk:

a) könyvtárközi kölcsönzés díja, ha azt a küldő könyvtár díj ellenében végzi (ekkor a konkrét, áthárított díj fizetendő),
b) belföldi könyvtárközi kölcsönzés visszapostázási átalánydíja bruttó 1270 Ft (Zalaegerszegen kívüli könyvtárközi kölcsönzés esetén), melynek megfizetése alól mentesülnek az egyetemmel munkavégzésre irányuló jogviszonyban vagy aktív hallgatói jogviszonyban álló könyvtártagok,
c) digitális szerkesztés (egyedi árazással de legalább bruttó 500 Ft/alkalom: a térítés a humán erőforrás idő- és szaktudás-igényétől, továbbá a felhasznált források költségeitől függ),