Pannon Egyetem Zalaegerszegi Egyetemi Központ

kolcsonzesA könyvtárból csak beiratkozott olvasók (könyvtártagok) kölcsönözhetnek, de Ptk. szerinti írásos meghatalmazással bármely nagykorú személy kölcsönözhet a meghatalmazó olvasó nevében és felelősségére (ehhez kérjük meghatalmazási dokumentum kitöltését). A kölcsönzés részletes feltételeit a Könyvtárhasználati Rend ismerteti, előírásai szerint lehetőség van a kölcsönzésben lévő dokumentumok előjegyzésére, valamint a kikölcsönzött dokumentumok kölcsönzési idejének hosszabbítására.  A dokumentumokat különböző határidőkkel kölcsönözzük a használat intenzitásától és a példányszámtól függően. A nyári időszakban lehetőség van egyedi határidőre, de legfeljebb az őszi iskolakezdésig kölcsönözni.

 

 


Kölcsönzési kategóriák, határidők

 

Rövid határidőre kölcsönözhető dokumentumok (5 kölcsönzési nap)

Ide tartoznak a dokumentum kötésgerincén piros kör jelzéssel megkülönböztetett példányok, valamint a tárgyévi vagy régebbi folyóiratok (számok vagy évfolyamok). Az online katalógusban a példány "Gyűjtemény" információjánál (K5H3) információ látható.
Kölcsönzési ideje: 5 egymást követő kölcsönzési nap (könyvtári nyitvatartási nap). Ez az esetleg közbeeső ünnepnapokat és munkaszüneti nappá nyilvánított munkanapokat nem számítva 7 naptári napot jelent.
Lejárat hosszabbíthatósága: három alkalommal, amennyiben kölcsönzése alatt más olvasó nem jegyezte elő.
Késedelmi díja: késedelmes kölcsönzési naponta és példányonként 50 Ft

 

Korlátozott határidőre kölcsönözhető dokumentumok (20 kölcsönzési nap)

Ide tartoznak a dokumentum kötésgerincén zöld kör jelzéssel megkülönböztetett példányok, valamint az önálló (nem dokumentum melléklet) audiovizuális és elektronikus dokumentumok többsége. A Jegyzetgyűjtemény dokumentumai korlátozott határidőre kölcsönözhetők. Az online katalógusban a példány "Gyűjtemény" információjánál (K20H3) információ látható.
Kölcsönzési ideje: 20 egymást követő kölcsönzési nap (könyvtári nyitvatartási nap). Ez az esetleg közbeeső ünnepnapokat és munkaszüneti nappá nyilvánított munkanapokat nem számítva 28 naptári napot jelent.
Lejárat hosszabbíthatósága: három alkalommal, amennyiben más olvasó nem jegyezte elő.
Késedelmi díja: késedelmes kölcsönzési naponta és példányonként 30 Ft

 

Általános határidőre kölcsönözhető dokumentumok (30 kölcsönzési nap)

Ide tartoznak a dokumentum kötésgerincén megkülönböztető jelzést nem hordozó példányok, valamint az önálló (nem dokumentum melléklet) audiovizuális (hangkazetta, videokazetta, audio CD) és a csak számítógéppel olvasható dokumentumok többsége (pl. adat CD/DVD). Az online katalógusban a példány "Gyűjtemény" információjánál (K30H1) információ látható.
Kölcsönzési ideje: 30 egymást követő kölcsönzési nap (könyvtári nyitvatartási nap). Ez az esetleg közbeeső ünnepnapokat és munkaszüneti nappá nyilvánított munkanapokat nem számítva 42 naptári napot jelent.
Lejárat hosszabbíthatósága: egy alkalommal, amennyiben más olvasó nem jegyezte elő.
Késedelmi díja: késedelmes kölcsönzési naponta és példányonként 30 Ft


Kölcsönzött könyvtári dokumentumok visszaadása történhet
- személyesen vagy ismerős révén (a doumentumokat bárki visszahozhatja),
- postai úton (nem késedelmes, ha a postázás legkésőbb az utolsó érvényes kölcsönzési napon történik),
- könyvtári könyvbedobó ládában történő elhelyezéssel (nem késedelmes, ha a ládában történő elhelyezés legkésőbb az utolsó érvényes kölcsönzési napon történik).