Pannon Egyetem Zalaegerszegi Egyetemi Központ

SZOLGÁLTATÁSOK LÁTOGATÓINKNAK

A mindenkor érvényes használati feltételeket a Könyvtárhasználati Rend tartalmazza.

Beiratkozás nélkül minden könyvtárhasználót ingyenesen megillető szolgáltatások:
a) könyvtárlátogatás (belépés a használók számára biztosított terekbe),

b)
minden dokumentumtípus helyben történő használata (ideértve a zárt elhelyezésű hangzó- és e-dokumentumokat is),
c) felvilágosítás a könyvtár és a hazai könyvtári rendszer szolgáltatásairól,

d) tájékoztatás a gyűjtemény használatához, eseti kutatástámogatás,
e) a könyvtár elektronikus katalógusának használata és e használat mentorálásának igénybevétele,

f) a könyvtár nyílt wifi hálózatának használata,

g) digitális szakdolgozatok kutatása,
i a könyvtár által hozzáférhető ingyenes vagy egyetemi előfizetésű adatbázisok használata,

j) digitális alkalmazások és az infokommunikációs eszközhasználat támogatásának igénybevétele.

A könyvtár az ingyenes szolgáltatásokat igénybe vevő könyvtárhasználónak a természetes személyazonosító adatait és lakcímét statisztikai célból regisztrálhatja. [Jogszabályi felhatalmazás: 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 56. § (3) bekezdés.]

Tagsággal nem rendelkező látogatóknak a könyvtár nem kölcsönöz.


SZOLGÁLTATÁSOK BEIRATKOZOTT TAGJAINKNAK

Az érvényes könyvtári tagsággal igénybe vehető szolgáltatások magukba foglalják a látogatóknak biztosított alap- és napijegyes szolgáltatásokon túl az alábbiakat:


a) kiemelt szaktájékoztatás a kutatómunkához, szakkollégiumi és TDK tevékenységhez,

b) kölcsönzés, egyidejűleg legfeljebb 10 db dokumentumra (a mellékleteket nem beszámítva),

c) könyvtárközi kölcsönzés egyidejűleg legfeljebb 5 dokumentumra (a Pannon Egyetem polgárai számára ingyenes, lakossági felhasználók számára a PEKT hálózatán kívülről történő kölcsönzés küldeményenként bruttó 1270 Ft),

d) kölcsönzési előjegyzés (e-mail útján történő teljesítési értesítéssel),

e) a Pannon Egyetem polgárai számára:

  • e-book olvasó eszköz kölcsönzése (a Pannon Egyetem polgárai számára),
  • korlátozott terjedelmű, ingyenes fénymásolás a könyvtár dokumentumaiból; korlátozott terjedelmű, ingyenes nyomtatás az egyetem által előfiztett EISZ adatbázisokból.

TÉRÍTÉSES SZOLGÁLTATÁSOK

Az alábbiak térítendők azon beiratkozott olvasóinknak, akik nem PE egyetemi polgárok (nem rendelkeznek az egyetemmel munkavégzésre irányuló jogviszonnyal vagy aktív hallgatói jogviszonnyal):

a) könyvtárközi kölcsönzés díja, ha azt a küldő könyvtár díj ellenében végzi (ekkor a konkrét, áthárított díj fizetendő),
b) belföldi könyvtárközi kölcsönzés visszapostázási átalánydíja bruttó 1270 Ft (PEKT hálózatánkívüli könyvtárközi kölcsönzés esetén).