Pannon Egyetem Zalaegerszegi Egyetemi Központ

Feladatunk a Zalaegerszegi Egyetemi Központban folyó oktatási és tanulási tevékenység, tudományos kutatás és munkatársi feladatellátás támogatása színvonalas szaktájékoztatással, gyűjteményezett szakirodalommal, valamint a távoli információs erőforrások közvetítése, használatuk mentorálása révén. A könyvtár oktatási helyszínként, kollaborációs és szabadidős térként is szolgál a látogatók számára. A nyitvatartási rend elsősorban a tanulmányokat folytatók életritmusához igazodik. A saját gyűjteményből történő szolgáltatás mellett elérhetővé tesszük az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer könyvtárainak e célra biztosított gyűjteményét is könyvtárközi kölcsönzés révén. Lehetővé tesszük a Központban és jogelődeinél keletkezett szakdolgozatok digitális formátumainak kutatását, segítjük az Egyetem által előfizetett adatbázisok és egyéb online erőforrások használatát, támogatjuk a felhasználók digitális írástudását. Szolgáltatásaink között megtalálható a nyomtatás, fénymásolás, valamint az önkiszolgáló digitalizálás. Nyilvános könyvtárként lakossági felhasználók kiszolgálását is biztosítjuk 1996-tól, a vonatkozó jogszabályok feltételeinek megfelelően. A könyvtári szolgáltatások igénybevételének feltételeit a Könyvtárhasználati Rend foglalja össze.

Találkozzunk a könyvtárban - vagy a kibertérben!A könyvtár 2010 őszétől az Infocentrum ("L" épület) földszintjén található, ahol akadálymentes használatot biztosítunk korszerű, klimatizált környezetben, 354 nm alapterületen. Gyűjteményünk 2023 végén 12.000 dokumentumot tartalmaz (ebből 2200 szak-, záró- és diplomadolgozat). A Zalaegerszegi Egyetemi Központ képzései számára hasznosítható szakirodalmat gyarapítunk - a kötelező és ajánlott irodalmakon kívül egyéb, a képzéseket támogató, oktatásmódszertani szempontból kiemelkedő kiadványokat, az egyéni tanulást és a gyakorló gazdasági szakemberek továbbképzését segítő dokumentumokat, melyek alkalmasak arra, hogy magasabb szintre emeljék a megszerzett tudást, tágabb ismereteket biztosítsanak, feltárják a képzési szakterületek társadalmi vonatkozásainak sokszínűségét és megalapozzák a mesterszintű tanulmányokba való bekapcsolódás vagy további szakképesítések megszerzésének lehetőségét.
Stratégiánk középpontjában a szaktájékoztató és mentoráló tevékenység, jól hasznosítható adatbázis-hozzáférések biztosítása, valamint egy karcsú, intenzíven megújuló, gyakorlatias szakirodalmat tartalmazó gyűjtemény szolgáltatása áll. Három fő használói csoportunk, a hallgatóság, az egyetemi munkatársak és a lakossági felhasználók (zömmel szintén tanulók vagy gyakorló szameberek).

A szaktájékoztatás, kutatástámogatás - különösen a hallgatók információhasználatának mentorálása - és a tudománymetriai feladatok ellátása legfontosabb teendőink közé tartoznak. Támogatjuk felhasználóink információkeresési tevékenységét - nem csak gyűjteményünk tartalmára vonatkozóan -, a számukra releváns adatbázisok használatát (ideértve az EISZ keretében előfizetetteket és a szabad hozzáférésűeket is), továbbá részt veszünk az Egyetem PEREPO nevű repozitórium-rendszerének építésében, segítjük az oktatók publikációinak és hallgatóink dolgozatainak betöltését, szolgáltatását, támogatjuk az oktatókat az MTMT használatában.
Az olvasószolgálat mellett két dedikált PC Dolgozat-terminál és NAVA-pont terminál funkcióban működik, további 2 db számítógépes állomáson kutatástámogatást biztosítunk. A társalgó és kutatótérben 4 db kutatói munkaállomás szolgálja olvasóinkat, míg a webkabinetben 7 férőhelyen irodai szoftverek és a web használatát tesszük lehetővé.

 


Küldetésnyilatkozat

A Pannon Egyetem Zalaegerszegi Egyetemi Központ Könyvtárának küldetése, hogy a zalaegerszegi kampusz információs forrásközpontjaként a képzési, kutatási és társadalmi szolgáltató tevékenységek eredményességét előmozdító, heterogén szakirodalmi erőforrásokhoz biztosítson széleskörű tájékoztatással támogatott hozzáférést a kampusz hallgatóinak, oktatóinak és egyéb munkatársainak. A lakosság számára is rendelkezésre állunk, szolgáltatásainkat a felhasználói jogegyenlőség szellemében, a könyvtáros hivatás etikai elveinek szem előtt tartásával valósítjuk meg. Nyitvatartásunkkal, kínálatunkkal elsősorban a tanulmányokat folytatók igényeihez igazodunk. Kényelmes és technikailag korszerű, akadálymentes környezetben egyaránt kiszolgáljuk a képzés és a gyakorló szakemberek részéről jelentkező igényeket. A felhasználók információs problémáinak átfogó megoldására törekszünk - az oktatás, tanulás, munka és egyéb élethelyzetek információ-használati igényeinek kielégítése felelősséggel vállalt kihívás számunkra.

Munkatársaink hiszik, hogy a sikeres tanulmányokhoz, a szakmai karrierhez, a prosperáló gazdasághoz az információk hatékony gyűjtésén, szelektálásán és felhasználásán keresztül vezet az út. Ezt az utat a könyvtárosok feladata a felhasználók számára járhatóbbá és élményszerűvé tenni.

 

(Eredeti közzététel: 2007.05.11. * Utolsó módosítás: 2023.01.20.)


Jövőkép

A könyvtár a Zalaegerszegi Egyetemi Központ oktatási, kutatási és közösségi tevékenységének elismert támogatója, az információforrások formátumfüggetlen, megbízható kalauza. Információs tanácsadó és közvetítő szerepével szerves eleme a zalaegerszegi kampusz szakmai életének és kultúrájának, a hallgatói lét otthonos színtere. A felhasználói szükségletek korai felismerésére építve ügyfeleinek egyéni támogatásával, mentorálásával, információ-beszállító és szolgáltatásközvetítő tevékenységével elhárítja a hozzáférés és megismerés akadályait egy rohamosan táguló digitális univerzumban.

 

(Eredeti közzététel: 2009.09.02. * Utolsó módosítás: 2023.01.20.)