Pannon Egyetem Zalaegerszegi Egyetemi Központ

perepo sz2020A PEREPO, a Pannon Egyetem repozitóriumcsaládja jelenleg négy tematikus repozitóriumot (dokumentumszervert) foglal magába, célja a tartalmak kutathatóságának biztosítása, valamint hosszú távú, biztonságos megőrzésük. A dokumentumoknak csak egy része nyílt hozzáférésű szerzői jogi okoból, illetve szakdolgozatok esetében a tartalmi érintettek (pl. gazdálkodó szervezetek) jogos érdekeinek védelme miatt. A tartalomgazdai feladatokat a Pannon Egyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont, valamint a Zalaegerszegi Egyetemi Központ Könyvtára közösen látja el.

Jelenleg a rekordállomány a Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg tagintézményhez tartozik, az egyetem többi kara még nem kezdte el tartalmainak betöltését.

Elérhetőségek:

 

A repozitórium fejlesztése az EFOP-3.4.3-16-2016-00020 azonosítószámú "Innovatív megoldásokkal a BGE felsőfokú képzései minőségének és hozzáférhetőségének javításáért" című projekt keretében, az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásával 2020-ban kezdődött (a fejlesztés forrását a BGE-től a Pannon Egyetemhez csatolt GKZ hozta magával.  Az alapfejlesztés 2021.09.24-én lezárult, ezt követően támogatási periódus keretében történnek módosítások. A repozitórumban alkalmazott adatszerkezet és -reprezentáció alapját a Szegedi Egyetem Contenta nevű repozitóriumcsaládjában alkalmazottak képezik.


További információk repozitóriumokról...

A repozitóriumok intézményi vagy szakterületi dokumentumszerverek, melyek tudományos szövegek archívumaiként szolgálják ki a kutatási szükségleteket. A repozitóriumok tartalmainak nyilvános elérhetősége eltérő: a bibliográfiai- illetve metaadat-tájékoztatástól a teljes szöveg kutathatóságáig terjed. A repozitóriumokban tárolt adatok három fő szintjét a metadadatok vagy bibiliográfiai adatok, a tartalom kivonatai (annotáció, referátum), végül a teljes tartalmak alkotják. A dokumentumok gyűjteményeket alkotnak - ezeket kialakíthatják dokumentumtípusok, szervezeti egységek vagy tudományágak stb. szerint. A tartalmakhoz való hozzáférés több szintű lehet a nyilvánostól a csak meghatározott jogosultsággal (regisztrációval és/vagy dedikált IP címekről) elérhetőkig. A dokumentumszerverek eltérő dokumentum- ill. tartalomkezelő rendszerszoftvereket (DMS = document management system; CMS = content management system) használnak. Fő funkcióikban hasonlóak, de jelentős eltéréseket mutatnak a részmegoldások és különösen a megjelenítés terén.

 

REPOZITÓRIUM METAKERESŐK

 • RePEc (Research Papers in Economy) a közgazdaságtudomány területén 75 ország 1400 archívumának 1,2 millió dokumentumát fogja össze, keresője az IDEAS. Magyarország tekintetében nem csak egyetemi repozitóriumok állományai kereshetők a RePEc-ben, hanem egyéb intézményeké is, mint az MNB, a Pénzügyminisztérium vagy a Költségvetési Tanács Titkársága.
 • A ROAR (Registry of Open Access Repositories) az általa követett repozitóriumok nyílt hozzáférésű tartalmainak metakeresője. Egyre több felsőoktatási intézmény, kutatóintézet, közgyűjtemény és egyéb szervezet működtet repozitóriumot belső szervezeti célokra (jovédett, korlátozott hozzáférésű tartalmakkal) és nyílt hozzáférésűeket a külső felhasználók részére (szabad tartalmakkal). A ROAR-ral tudományos közleményekben kereshetünk a Google "zaja" nélkül, itt nincs a találati felszínre vetett információs hordalék. 2021-ben már 4725 adattárhoz biztosít lekérdezést, köztük Magyarországról 45 repozitóriumhoz (például DEA, EDIT, MEK, REAL).
 • Az OpenDOAR (Directory of Open Access Repositories) nyílt hozzáférésű repozitóriumok nyilvántartása. Szerepe és működése hasonló a ROAR-hoz (Magyarországról 44 archívumot tár fel). 2021 nyarán 5620 repozitóriumot regisztrált, ezek kétharmada európai és észak-amerikai. A gyűjtőhely adminisztrátorai az új repozitóriumok regisztrálásakor elvégzik azok minőségellenőrzését (szabadon, regisztráció nélkül elérhetők-e a tartalmak teljes terjedelemben) és ennek alapján döntenek a nyilvántartásba vételről.

 

HAZAI REPOZITÓRIUMOK (VÁLOGATÁS)

 • Budapesti Gazdasági Egyetem - BORY * Dolgozattár * Publikációtár *
 • Corvinus Egyetem - Corvinus Kutatások * Doktori disszertációk *
 • Debreceni Egyetem - DEA * egyetemi digitális archívum négy gyűjteménnyel (Digitális könyvtár * Hallgatói dolgozatok * PhD dolgozatok * Publikációk)
 • Eszterházy Károly Egyetem - Disszertáció * Publikáció
 • Dunaújvárosi Egyetem Intézményi Repozitóriumai - Szakdolgozat * Publikációk * Helytörténet
 • Eötvös Loránd Tudományegyetem - Digitális Intézményi Tudástár (EDIT) * tizenkét tematikus gyűjteménnyel, pl. publikációk, ELTE folyóiratok és kiadványok, szakdolgozatok stb.
 • MTA Könyvtára - REAL * MTA és/vagy OTKA támogatott kutatások publikációi, OTKA/NKFIH pályázatok kutatási zárójelentései
 • MTA Könyvtára - REAL-d * az MTA doktori (valamint régi kandidátusi) disszertációi
 • MTA Könyvtára - REAL-EOD * az MTA KIK digitalizált könyveket tartalmazó gyűjteménye (az MTA és MTA Könyvtára kiadványai)
 • MTA Könyvtára - REAL-J * digitalizált folyóiratok és periodikák
 • MTA Könyvtára - REAL-PhD * az MTA Könyvtár országos PhD Dolgozat Repozitóriuma (itt találhatók a Pannon Egyetemen benyújtott doktori értekezések is)
 • MTA Könyvtára - REAL-R * régi könyvek és kéziratok: a Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteménye, illetve a Keleti Gyűjtemény anyagait tartalmazza
 • MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet - SZTAKI Publikációtár
 • Miskolci Egyetem - MIDRA * egyetemi digitális raktár és adattár
 • Nemzeti Közszolgálati Egyetem - Közszolgálati Tudásportál
 • Pécsi Tudományegyetem - PEA (több gyűjteménnyel) * Digitália * PTE EK Publikációs Adatbázis (lezárt) *
 • Szegedi Tudományegyetem - Contenta * egyetemi digitális archívum-család tizenegy tematikus repozitóriummal (diplomamunkák, e-tananyag, egyetemtörténet stb.)
 • Szent István Egyetem, Gödöllő - Szent István Archívum (gyűjtemények: PhD * E-kiadványok * Régi ritka könyvek és folyóiratok)
 • Széchenyi István Egyetem - SZEREP (gyűjtemények: PhD * E-tananyag * Szakdolgozatok)

A Repozitóriumi Közös Kereső a fenti gyűjtemények többségében tud keresni (az OAI protokollt támogató hazai archívumokban - sajnos elég lassú a felület).