Pannon Egyetem Zalaegerszegi Egyetemi Központ
  • Elhelyezés: a Jegyzetgyűjteménytől az olvasóteremig terjedő szabadpolcos állomány
  • Kölcsönzési idő (eltérő):
    • 30 nyitvatartási napra kölcsönzhető dokumentumok - a művek többségének kölcsönzése ide tartozik, a kölcsönzési idő általában 42 naptári nap*; a hosszabbíthatóság egy alkalommal 30 nyitvatartási napra vonatkozik és abban az esetben biztosítható, ha a kölcsönzött dokumentumot más olvasó nem jegyezte elő;

    • 20 nyitvatartási napra kölcsönzhető dokumentumok -  a művek kisebb részének kölcsönzése tartozik ebbe a csoportba, a kölcsönzési idő általában 28 naptári nap*; a hosszabbíthatóság három alkalommal, alkalmanként 20 nyitvatartási napra vonatkozik és abban az esetben biztosítható, ha a kölcsönzött dokumentumot más olvasó nem jegyezte elő; megkülönböztető jelzésük zöld kör a dokumentumok kötésgerintcén;

    • 5 nyitvatartási napra kölcsönzhető dokumentumok - a művek egészen csekély részének - kevesebb, mint 100 kötetnek - a kölcsönzése 5 nyitvatartási napra korlátozott, a kölcsönzési idő általában 7 naptári nap*; a hosszabbíthatóság három alkalommal, alkalmanként 20 nyitvatartási napra vonatkozik és abban az esetben biztosítható, ha a kölcsönzött dokumentumot más olvasó nem jegyezte elő; megkülönböztető jelzésük piros kör a dokumentumok kötésgerintcén

  • Késedelmi díj: 30 Ft kölcsönzési naponként

* Nem számítjuk be a hétvégéket és munkaszüneti napokat a használati időbe. A nyári időszakban egyedi, a szokásosnál hosszabb - akár a szeptemberi iskolakezdésig tartó - kölcsönzési időt biztosítunk az olvasó kérésére.


Bemutatás
 

konyvtar kolcsonzoter 2022A gyűjtemény célja szakirodalmi hátteret biztosítani a Zalaegerszegi Egyetemi Központban folyó oktatási és tanulási tevékenységhez. Mivel a könyvtár 2021-ig csak a gazdasági képzésekhez kapcsolódó szakirodalmat gyűjtött, a gyűjtemény jelentős részét a gazdasági tevékenységek és -élet átfogó megismeréséhez, valamint a gazdálkodással összefüggő gyakorlati tevékenységek - pl. adózás, könyvelés, vezetés és szervezés, vállalati gazdálkodás, marketing, kontrolling stb. - támogatásához alkalmas szakirodalom teszi ki. A Jegyzetgyűjteményen kívül természetesen a kölcsönzőtéri törzsgyűjteményben is találhatók olyan művek, melyek a tanulmányi felkészülést szolgálják, de ezek többnyire a szakirányokhoz kapcsolódnak. Ezen túl természetesen több olyan ismeretterületen - mint például a pszichológia, statisztika, szociológia, politika, környezettudomány, matematika, informatika, nyelvtudomány - is kínálatot biztosít, melyek közvetettebben kapcsolódnak a tanulmányokhoz, lehetővé téve a képzés során megszerzett ismeretek, a szakmai látókör bővítését. A gyűjteményben történő tájékozódáshoz használd az online katalógust.


 

Van még értelme nyomtatott szakirodalmat olvasni?

A nyomtatott és digitális szakirodalom egyaránt jelen van az életünkben - azt a felhasználónak kell eldöntenie, mikor melyik formátumot (és miért) preferálja. Befolyásolhatják a döntést a hozzáférés feltételei (pl. elérhető-e egyáltalán a nyomtatott forrást érdemben helyettesítő digitális tartalom és milyen használati feltételekkel), valamint kényelmi szempontok (hosszabb szövegeket papírról vagy képernyőről olvasol-e szívesebben). Van, akinek a kellemesebb digitális tartalomfogyasztáshoz egy szemkímélőbb e-ink megjelenyítőre lenne szüksége és van, akinek a nyomtatott könyv használata valóságos (múlt)időutazás. 2021-ben kérdőíves vizsgálatot végeztünk a GKZ hallgatói körében - a válaszadók 71%-a egyetértett azzal, hogy szívesebben tanul nyomtatott dokumentumból, mint elektronikus forrásból. Azzal, hogy szívesebben olvas elektronikus dokumentumot, mint nyomtatottat, csak 28% értett egyet. Érdekes és némileg zavarba ejtő eredmény ez egy "digitális bennszülött" - a digitális technológiák világába beleszületett - válaszadói körtől. Ettől a "formátumkonzervatívnak" tűnő eredménytől függetlenül a válaszadók 98%-a gondolta úgy, hogy jó lenne minden tankönyvhöz, jegyzethez elektronikusan, otthonról is hozzáférni, ami teljesen természetes igény és egyszerűen a hatékonyságról szól, mert nem korlátoznak hozzáférési helyszínek, szűkös példányszámok, nyitvatartási- meg kölcsönzési idők.

A digitális források rohamosan táguló univerzuma vesz körül bennünket és egyre több a kiváló minőségű, számodra is legálisan és ingyen hozzáférhető e-publikáció - lásd például a Jegyzetgyűjtemény oldalunkon írtakat a MeRSZ szolgáltatásról, de más e-könyves forrásokat is találsz az egyetem által előfizetett szakirodalmi adatbázisok között. A könyvtárosoknak az a fontos, hogy segítsenek Téged a tájékozódás és a hozzáférés folyamatában: olyan, akár digitális, akár nyomtatott forrásokat használhass, melyekből a megszerzett ismeretek révén sikeresebben tudsz megfelelni az előtted álló kihívásoknak.